سپریشن پد در پرینتر چیست و چگونه کار می کند

تاریخ مقاله: 1399/8/21

سپریشن پد در پرینتر چیست و چگونه کار می کند

سپریشن پد قطعه ای از سیستم کاغذ کش میباشد که در پرینتر ها و اسکنر ها و دستگاه های کپی که قابلیت تغذیه خودکار کاغذ را دارند استفاده میشود و از تغذیه همزمان بیش از ۱ کاغذ جلوگیری میکند.
 
چه دستگاه هایی سپریشن پد دارند؟
هر دستگاهی که سینی یا کشویی برای کاغذ دارد و خودش به صورت اتوماتیک کاغذ را از کشو یا سینی برمیدارد دارای سپریشن پد میباشد.
برای مثال اکثر پرینتر های جوهری و لیزری سینی برای ورودی کاغذ دارند که کاغذ سفید در آن قرار داده میشود.
اسکنر های اتوماتیک که چندین برگ را پشت سر هم اسکن میکنند.
کشوی کاغذ دستگاه های فکس، کپی، کاغذ خوردکن و لمینیتور های اتوماتیک.
 
کاربرد سپریشن پد چیست؟
این پد به منظور جلو گیری از کشیده شدن چندین کاغذ به صورت همزمان استفاده میشود.
زمانی که پیکاپ ها کاغذی را به داخل پرینتر میکشند ممکن است بر اثر فشار یا الکتریسیته ساکن کاغذ دیگری به کاغذ مورد نظر چسبیده باشد و وارد پرینتر شود.
در این صورت باعث ایجاد مشکلاتی مثل گیر کردن کاغذ در پرینتر و یا پاره شدن و چروکیده شدن کاغذ ها و در برخی موارد باعث شکسته شدن قطعات پرینتر و حتی آسیب جدی به قسمت فیوزینگ و هد پرینتر ها میشود.
 
سپریشن پد چگونه عمل میکند؟
سپریشن پد همیشه طرف مقابل پیکاپ ها قرار میگیرد به این صورت که پیکاپ کاغذ را از سطح یا کناره های کاغذ با استفاده از اصطکاک و یا چسبندگی به داخل پرینتر میکشد و در طرف دیگر کاغذ کناره ها یا لبه ها، سپریشن پد اصطکاک و یا چسبندگی ایجاد میکند و مانع چسبیدن کاغذ های دیگر به کاغذ اصلی میشود و به همین ترتیب هربار فقط یک کاغذ وارد دستگاه میشود و از بروز مشکلات جلوگیری میشود.
 
در صورت خرابی سپریشن پد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در صورتی که دستگاه شما چندیدن کاغذ را باهم میشکد ۹۰% مشکل مربوط به سپریشن پد میباشد و باید این قطعه تعویض شود.
 
این قطعه جزء موارد مصرفی پرینتر میباشد و قابل تعمیر نیست.