کدهای خطای پرینترهای لیزری hp از 60 به بالا

تاریخ خبر: 1399/8/28

کدهای خطای پرینترهای لیزری hp از 60 به بالا

این کدهای خطا و اررورهایی که توضیح داده می شوند در اکثر پرینترها لیزری اچ پی مشابه است و شما می توانید در بعضی مواقع مشکل یا خرابی چاپگر خود را به راحتی رفع کنید . اما در بیشتر موارد رفع مشکلات و خرابی پرینترها توسط کارشناسان و تعمیرکاران پرینتر صورت می گیرد و هدف ما  آشنایی شما با خرابی فعلی چاپگر می باشد.
62. خطای چاپگر X مشکلی در حافظه چاپگر وجود دارد.
مقدار X به محل مشکل اشاره دارد: 0 = حافظه داخلی 1 تا 4 = شکاف های DIMM 1 ، 2 ، 3 یا 4 1. DIMM مشخص شده را دوباره بررسی کنید. 2. DIMM مشخص شده را جایگزین کنید
64 خطای چاپگر با CYCLE POWER جایگزین می شود خطای بافر اسکن رخ داده است .
چاپگر را خاموش کرده و سپس چاپگر را روشن کنید. 2. تنظیم مجدد سرماخوردگی را انجام دهید. 3. در صورت ادامه پیام ، قالب دهنده یا سیستم عامل DIMM را جایگزین کنید.
66.XX.YY [TYPE] خرابی متناوب با کابل های چک و قدرت چرخه در دستگاه کار با کاغذ خارجی خطایی رخ داده است.
1st X = شماره دستگاه در زنجیره 2 X = نوع دستگاه 1 ورودی 2 خروجی 3 واحد منگنه / استکر YY = خطای خاص دستگاه برای پاک کردن پیام ، GO را فشار دهید. اگر پیام پاک نمی شود: 1. چاپگر را خاموش کرده و سپس چاپگر را روشن کنید. 3. تمام کابلهای بین چاپگر و دستگاه مشخص شده را بررسی و دوباره بررسی کنید. 4. دستگاه کار با کاغذ خارجی را دوباره کار کنید. 5. واحد را تعویض کنید. در 5si ، 8000 ، 8100 اتصال C-link را بررسی کنید. همچنین PCA کنترل کاغذ خارجی را بررسی کنید
68 تنظیمات بررسی خطای NVRAM خطایی در حافظه غیر فرار چاپگر (NVRAM) روی داد و یک یا چند تنظیمات چاپگر به طور پیش فرض کارخانه تنظیم شده است
1. صفحه پیکربندی را چاپ کرده و تنظیمات چاپگر را بررسی کنید تا مشخص شود چه مقادیری تغییر کرده اند. 2. هنگام روشن کردن چاپگر ، CANCEL JOB را نگه دارید. با پاک کردن مناطق قدیمی که استفاده نمی شوند ، NVRAM تمیز می شود. 3. قالب را جایگزین کنید.
68.X خطای ذخیره سازی دائمی با تنظیمات چک جایگزین می شود در حافظه دائمی چاپگر خطایی رخ داده و یک یا چند تنظیمات چاپگر به طور پیش فرض کارخانه تنظیم شده است.
صفحه پیکربندی را چاپ کنید و تنظیمات چاپگر را بررسی کنید تا مشخص شود چه مقادیری تغییر کرده اند.
68. ذخیره سازی دائمی X به طور کامل حافظه دائمی چاپگر پر است. برخی از تنظیمات ممکن است به طور پیش فرض کارخانه بازنشانی شده باشد.
1. صفحه پیکربندی را چاپ کرده و تنظیمات چاپگر را بررسی کنید تا مشخص شود چه مقادیری تغییر کرده اند. 2. هنگام روشن کردن چاپگر ، CANCEL JOB را نگه دارید. با پاک کردن مناطق قدیمی که استفاده نمی شوند ، فضای ذخیره سازی دائمی تمیز می شود.
69. X PRINTER ERROR برای ادامه کار با CYCLE POWER جایگزین می شود خطای چاپ موقتی روی داد.
توضیحات X: 0 = مکانیسم دوبلکس از کار افتاده است 1. چاپگر را خاموش کرده و سپس چاپگر را روشن کنید. 2. دوبلکسر را دوباره مطالعه کنید. 3. دوبلکسر را تعویض کنید
79 سرویس [XXXX] چاپگر خطایی را شناسایی کرد.
1. CANCEL JOB را فشار دهید تا کار چاپ از حافظه چاپگر پاک شود. 2. چاپگر را خاموش کرده و سپس چاپگر را روشن کنید. 3. سعی کنید کاری را از یک نرم افزار دیگر چاپ کنید. اگر کار چاپ شد ، به اولین برنامه برگردید و یک فایل متفاوت را چاپ کنید. (اگر پیام فقط با یک نرم افزار خاص یا کار چاپی ظاهر می شود ، برای کمک با فروشنده نرم افزار تماس بگیرید.) 4. اگر پیام با برنامه های مختلف نرم افزاری و کارهای چاپی ادامه یافت ، همه کابل ها را به چاپگر متصل کنید به شبکه یا چاپگر. 5. چاپگر را خاموش کنید. 6. تمام DIMM های حافظه یا DIMM های شخص ثالث را از چاپگر بردارید. (سیستم عامل DIMM را در پایین ترین شکاف DIMM حذف نکنید.) 7. همه دستگاه های EIO را از چاپگر خارج کنید. 8. چاپگر را روشن کنید. 9. اگر خطا دیگر وجود ندارد ، هر دستگاه DIMM و EIO را یکجا نصب کنید ، اطمینان حاصل کنید که هنگام نصب هر دستگاه ، چاپگر را خاموش و روشن کنید. 10. اگر تشخیص دادید که این دستگاه باعث خطا شده است ، یک دستگاه DIMM یا EIO را تعویض کنید. 11. به یاد داشته باشید که همه کابلهایی را که چاپگر به شبکه یا رایانه متصل می کنند دوباره وصل کنید. 12. در صورت ادامه خطا ، سیستم عامل DIMM را جایگزین کنید. 13. قالب را عوض کنید.
79 و 80 خطا - اطلاعات کلی. برای مشکل در عکاسی از خطاهای 79 و 80 ، می خواهید تعیین کنید که آیا دستگاه های ورودی و خروجی خارجی دلیل اصلی آن هستند یا قالب ساز هستند. تمام دستگاه های ورودی و خروجی خارجی (JetDirect ، حافظه و غیره) را بردارید و ببینید آیا مشکل همچنان ادامه دارد. در غیر این صورت ، قالب را جایگزین کنید.
8X.YYYY EIO [Z] خطا لوازم جانبی EIO در شکاف [z] با خطای اساسی روبرو شده است. [z] description: 1 = شکاف EIO 1 - چاپگر خطای لوازم جانبی EIO را تشخیص داد. 2 = شکاف EIO 2 - چاپگر خطای لوازم جانبی EIO را تشخیص داده است. 6 = شکاف EIO 1 - لوازم جانبی EIO خطایی را شناسایی کرد. 7 = شکاف EIO 2 - لوازم جانبی EIO خطایی را شناسایی کردند. 1. چاپگر را خاموش کرده و سپس چاپگر را روشن کنید. 2. چاپگر را خاموش کنید ، لوازم جانبی EIO را در شکاف [z] دوباره قرار دهید و سپس چاپگر را روشن کنید. 3. چاپگر را خاموش کنید ، لوازم جانبی EIO را از شکاف [z] خارج کنید ، آن را در یک جایگاه EIO دیگر نصب کنید و چاپگر را روشن کنید. 4- لوازم جانبی EIO را در شکاف [z] جایگزین کنید.