لیست قیمت کارتریج های HP

تاریخ مقاله: 1395/11/16

لیست قیمت کارتریج های HP

شنبه 16 / 11 / 1395

شرکت پرینتر کاران به عنوان نماینده فروش کارتریج های اچ پی لیست قیمت کارتریج ها را به صورت روزانه اعلام خواهد کرد

جهت خرید کارتریج ها و کلیه مواد مصرفی با قیمت مناسب کافیت با ما تماس بگیرید

جهت مشاده محصول روی نام آن در جدول زیر کلیک کنید.

قیمت کارتریج ها به تمان می باشد . به تاریخ بالای لیست قیمت توجه کنید

قیمت کارتریج طرح

قیمت کارتریج طرح 

درجه یک

قیمت کارتریج فابریک

پرینترهای قابل استفاده

چندکاره

پرینترهای قابل استفاده

تک کاره

ظرفیت کارتریج مدل کارتریج
320.000 520.000   ------------------

پرینتر اچ پی 2035

پرینتر اچ پی 2055

2300 برگ

Cartridge hp 05A

کارتریج اچ پی 05

340.000 540.000   پرینتر اچ پی 425

سری پرو 400

پرینتر اچ پی 401

2700 برگ

Cartridge hp 80a

کارتریج اچ پی 80

310.000 510.000  

پرینتر اچ پی 1132

پرینتر اچ پی 1212

پرینتر اچ پی 1214

پرینتر اچ پی 1217

پرینتر اچ پی 1102

پرینتر اچ پی 1102w

1500 برگ

Cartridge hp 85a

کارتریج اچ پی 85

310.000 510.000   پرینتر اچ پی 1536

پرینتر اچ پی 1566

پرینتر اچ پی 1606

2000 برگ

Cartridge hp 78a

کارتریج اچ پی 78

420.000 620.000  

پرینتر اچ پی 125

پرینتر اچ پی 127fn

پرینتر اچ پی 127fw

پرینتراچ پی 201n

پرینتر اچ پی 201dw

 

1500 برگ

Cartridge hp 83a

کارتریج اچ پی 83

    6.650.000 پرینتر اچ پی 435nw پرینتر اچ پی 706n 12000 برگ

Cartridge hp 93a

کارتریج اچ پی 93

310.000 510.000  

پرینتر اچ پی 3390

پرینتر اچ پی 3392

پرینتر اچ پی 1320

پرینتر اچ پی 1160

2500 برگ

Cartridge hp 49a

کارتریج اچ پی 49

310.000 510.000  

پرینتر اچ پی 2727nf

پرینتر اچ پی 2727nfs

پرینتر اچ پی 2014

پرینتر اچ پی 2015

2500 برگ

Cartridge hp 53a

کارتریج اچ پی 53

310.000 510.000   ------------------

پرینتر اچ پی 1005

پرینتر اچ پی 1006

2000 برگ

Cartridge hp 35a

کارتریج اچ پی 35

310.000 510.000  

پرینتر اچ پی 1120

پرینتر اچ پی 1522

پرینتر اچ پی 1505 2000 برگ

Cartridge hp 36a

کارتریج اچ پی 36

730.000 930.000  

پرینتر اچ پی 3035

پرینتر اچ پی 3027

------------------ 6500 برگ

Cartridge hp 51a

کارتریج اچ پی 51

    5.700.000

پرینتر اچ پی 5025

پرینتر اچ پی 5035

------------------ 15000 برگ

Cartridge hp 70a

کارتریج اچ پی 70

650.000 850.000  

پرینتر اچ پی 525

پرینتر اچ پی 525dn

پرینتر اچ پی 3015

پرینتر اچ پی 3015dn

12500 برگ

Cartridge hp 55a

کارتریج اچ پی 55

310.000 510.000  

پرینتر اچ پی 1319

پرینتر اچ پی M1005

3020.3015.3050

پرینتر اچ پی 1010

پرینتر اچ پی 1018

پرینتر اچ پی 1020

2000 برگ

Cartridge hp 12a

کارتریج اچ پی 12

1.050.000 1.300.000   ------------------

پرینتر اچ پی 4014

پرینتر اچ پی 4015

10000 برگ

Cartridge hp 64a

کارتریج اچ پی 64

1.200.000 1.450.000   ------------------

پرینتر اچ پی 601

پرینتر اچ پی 602

پرینتر اچ پی 603

24000 برگ

Cartridge hp 90a

کارتریج اچ پی 90

340.000 540.000  

پرینتر اچ پی 3300

پرینتر اچ پی 3380

پرینتر اچ پی 1000

پرینتر اچ پی 1200

1500 برگ

Cartridge hp 15a

کارتریج اچ پی 15

340.000 540.000   ------------------ پرینتر اچ پی 1300 2500 برگ

Cartridge hp 13a

کارتریج اچ پی 13

1.200.000 1.500.000   ------------------

پرینتر اچ پی 5200

پرینتر اچ پی 5200n

12000 برگ

Cartridge hp 16a

کارتریج اچ پی 16

3.400.000 3.900.000  

------------------

پرینتر اچ پی 9040

پرینتر اچ پی 9050

30000 برگ

Cartridge hp 43x

کارتریج اچ پی 43

    6.100.000

پرینتر اچ پی 725dn

پرینتر اچ پی 725f

پرینتر اچ پی 701n

پرینتر اچ پی 712dn

پرینتر اچ پی 712xh

10000 برگ

Cartridge hp 14a

کارتریج اچ پی 14