واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

ترکیب عجیب خودروی هیوندای ولستر همه را حیرت زده کرد

تاریخ مقاله: 1393/5/19

ترکیب عجیب خودروی هیوندای ولستر همه را حیرت زده کرد

کارخانه عظیم خودروسازی هیوندای اخیرا خودرویی تولید نموده است که دارای سه درب می باشد که از یک طرف 2 و از طرفی دیگر 1 درب قرار گرفته است

تگ ها