آشنایی با کارکرد پرینتر های سوزنی

تاریخ مقاله: 1393/7/4

آشنایی با کارکرد پرینتر های سوزنی

پرینتر های سوزنی چگونه کار می کنند

پس از عرضه کامپيوترهای شخصی در سال 1970 ، بسياری از مردم بر اين باور بودند که پايان عمر استفاده از کاغذ در ادارات فرارسيده است . چاپ نتايج توليد شده توسط کامپيوتر با کيفيت مطلوب و سرعت بالا از جمله تحولات ديگری است که می بايست نقطه عطف آن را ظهور کامپيوترهای شخصی دانست . پس از گذشت بيش از سه دهه از ظهور کامپيوترهای شخصی در مقابل حذف کاغذ ، با بکارگيری کامپيوترهای شخصی می توان نتايج و گزارشات ساده تا پيچيده ای را بر روی انواع چاپگرها ارسال نمود . چاپگرهای سوزنی و يا نقطه ماتريسی ( Dot Matrix ) از اولين نمونه چاپگرهائی می باشند که قدم در عرصه دنيای کامپيوتر گذاشتند . حضور چاپگرها در کنار کامپيوترهای اوليه چنان محسوس بود که در ابتدا کامپيوتر به عنوان يک رسانه چاپی استفاده می گرديد و معمولا" در نقش يک ماشين تايپ تحرير معمولی بخدمت گرفته می شد .

تکنولوژی های چاپ

به منظور چاپ اطلاعات بر روی چاپگر از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می گردد که هر يک از آنان دارای ويژگی های منحصربفرد خود در خصوص نحوه توليد تصاوير بر روی کاغذ می باشند :

• ليزر : چاپگرهای ليزری ،عمليات خود را با ايجاد يک تصوير الکترواستاتيک از تمامی يک صفحه بر روی يک استوانه حساس به نور توسط يک اشعه ليزری انجام می دهند . زمانی که از يک پودر رنگی با کيفيت بالا( تونر ( بر روی استوانه بکار گرفته می شود ، صرفا" تصاوير و حروف مربوطه بر روی صفحه ، حساس و متاثر خواهند شد . به موازات چرخش استوانه ، صفحه کاغذ فشرده شده و تونر بر روی صفحه منتقل می گردد تا در نهايت تصوير مورد نظر ايجاد شود . تکنولوژی استفاده شده نظير فن آوری بکارگرفته شده در دستگاه های پلی کپی می باشد ( در اين رابطه موارد اختلافی نظير جزئيات نحوه ارسال يک تصوير و يا حرارت داخلی دستگاه وجود دارد ( .

• جوهر افشان : چاپگرهای جوهر افشان همانگونه که از نام آنان مشخص است ، دارای افشانک های بسيار کوچکی می باشند که جوهر را بر روی کاعذ پخش می نمايد . بدين منظور از روش های متفاوتی استفاده می گردد . در برخی از چاپگرهای جوهر افشان  نظير (Canon’s BubbleJet ) از جوهر داغ شده و در برخی نمونه های ديگر  نظير (Epson’s Stylus ) از هدهای چاپ پيزو الکتريک استفاده می گردد .

• سوزنی ( Dot Matrix ) : چاپگرهای سوزنی از آرايه ای از پين ها به منظور ضربه زدن بر روي يک ريبون جوهری در تماس با کاغذ استفاده می نمايند . پين ها در ماتريس های مستطيل شکل سازماندهی شده و با ترکيب متفاوت پين ها، اشکال متفاوتی از حروف و تصاوير ايجاد می گردد .
کيفيت چاپگرهای ليزری بهتر از جوهر افشان است و چاپگرهای سوزنی دارای کيفيتی معمولا" پائين تر از ساير چاپگرها می باشد .

مبانی چاپگرهای سوزنی

در چاپگرهای سوزنی به منظور توليد کاراکترها و تصاوير از ضربه زدن پين ها به يک ريبون جوهری به منظور چاپ نقاط و در نهايت توليد نتايج استفده می گردد. خروجی چاپگرهای فوق معمولا" از کيفيت بسيار بالائی برخوردار نمی باشد از ويژگی های مهم اين نوع چاپگرها ، می توان به چاپ فرم هائی مشتمل بر چندين صفحه اشاره نمود ( چاپگرهای ليزر و جوهر افشان دارای اين ويژگی نمی باشند ( .
• 
سرعت: بر حسب تعداد کاراکتر در ثانيه ( CPS ) اندازه گيری شده و می تواند از 50 تا 500 cps با توجه به مدل چاپگر سوزنی متغير باشد.

• کيفيت چاپ : به منظور تشخيص کيفيت چاپ ، تعداد پين های چاپگر مورد توجه قرار می گيرد ( امکانات سخت افزاری موجود به منظور توليد نقاط در خروجی ) و می تواند از نه تا بيست و چهار متغير باشد . بهترين چاپگرهای سوزنی ( بيست و چهار پين ) قادر به توليد نتايجی نسبتا" با کيفيت می باشند .

• نويز بالا : چاپگرهای سوزنی دارای نويز و سرو صدای بمراتب بيشتری در مقايسه با چاپگرهای ليزری و جوهر افشان می باشند .

• استفاده از حافظه کمتر : چاپگرهای سوزنی بر خلاف چاپگرهای ليزری و جوهر افشان يک صفحه را در يک لحظه پردازش نمی نمايند و اطلاعات را به صورت خط به خط چاپ می نمايند ، بنابراين به حافظه کمتری نياز خواهند داشت .

• عدم استفاده از زبان های توصيفی : چاپگرهای سوزنی برخلاف چاپگرهای ليزری و جوهر افشان از زبان های توصيفی خاصی نظير PCL و يا PostScriptاستفاده نمی نمايند . در اين نوع چاپگرها به منظور تنظيم پارامترهای چاپ نظير شماره صفحه و يا کيفيت چاپ از کاراکترهای اسکی استفاده می گردد .

• استفاده از کاغذهای پيوسته : در اين نوع چاپگرها به منظور چاپ اطلاعات از فرم هائی که می تواند شامل چندين صفحه باشد، استفاده می گردد . در برخی از مدل ها امکان استفاده از صفحات پيوسته وجود ندارد .

• عمر مفيد هد چاپگر : عمر مفيد اکثر هدهای چاپگر ، دويست ميليون کاراکتر برآورد می شو د .

نحوه انتخاب يک چاپگر سوزنی

برای انتخاب يک چاپگر سوزنی پارامترهای متعددی بررسی می گردد :

• تعداد صفحات چاپ : چاپگرهای کوچک صرفا" امکان چاپ تعداد اندکی از اطلاعات را فراهم می نمايند و برای چاپ حجمی بالائی از اطلاعات مناسب نمی باشند . چاپگر انتخابی می بايست دارای پتانسيل لازم به منظور چاپ اطلاعات با حجم مورد نظر باشد .

• سرعت چاپ

• قابليت چاپ فرم ها در ابعاد متفاوت

• امکان استفاده از صفحات پيوسته

• کيفيت چاپ ( بررسی نوع هد چاپگر نه پين و يا بيست و چهار پين ) نحوه عملکرد يک چاپگر سوزنی نه پين را نشان می دهد .
 • کيفيت هد چاپگر : اگر پردازنده را به عنوان مغز کامپيوتر در نظر بگيريم ، هد چاپگر نيز دارای نقشی اينچنين در چاپگرهای سوزنی است . چاپگرهای سوزنی از ميدان مغناطيسی به منظور شليک هد چاپگر استفاده می نمايند .

• استفاده از ريبون های با کيفيت بالا . هد چاپگر نسبت به رييونی که استفاده می گردد ، بسيار حساس است .

• عدم استفاده از ريبون های کار کرده