روش تنظیم کیفیت پرینت در پرینتر hp k8600

تاریخ مقاله: 1394/4/23

روش تنظیم کیفیت پرینت در پرینتر hp k8600

روش تنظیم کیفیت چاپ پرینتر اچ پی k8600 . انجام این کار در کیفیت چاپ پرینتر تاثیری نخواهد داشت و فقط جهت تراز کردن پرینت به کار می رود
Method one: Align the printheads in Solution Center

 1. قرار دادن کاغذ سفید استفاده نشده در داخل پرینتر (if needed).
 2. در HP Solution Center, کلیک روی Settings, و انتخاب  Printer Toolbox.
 3. انتخاب تب Services , و کلیک روی Align Printheads.
  شکل : Align Printheads
  پنجره Align Printheads را مشاهده خواهید کرد.
 4. انتخاب Align.
  پرینتر شروع به چاپ برگه alignment page خواهد کرد
 5. بعد از انجام مراحل بالا پرینتر آماده چاپ خواهد بود