راهنمایی خرید کارتریج

تاریخ خبر: 1393/1/14

راهنمایی خرید کارتریج

هنگام خرید کارتریج توجه داشته باشید که کارتریج متفرقه وشارژ شده باعث آسیب رساندن به پرینتر شما می شود
بعضی از کارتریج ها که کیفیت پایین تری دارند به دلیل تونر ریزی بیشتر آسیب جدی تری به پرینتر میرسانند
این که کارتریج های لیزری شارژ شده از کارتریج جوهری شارژ شده بهتر است کاملا" اشتباه است زیرا هر دو به روش های خود عمل می کنند
اگر چه هزینه کارتریج های طرح ارزان تر است ولی از طرف دیگر هرینه شما صرف تعمیر وسرویس پرینتر میشود