تعمیرات تخصصی پلاتر اج پی وکانن در کمترین زمان

تاریخ خبر: 1393/5/7

تعمیرات تخصصی پلاتر اج پی وکانن در کمترین زمان

تعمیرات حرفه ای پلاتر
پلاتر اچ پی مدل t610
اچ پی مدل t770 , 790
اچ پی مدل 500 , 510 , 800
اچ پی مدل 510
اچ پی مدل 5500 , 6100
800/500/510 42" / 24"
5500 /  42"" / 60" / 1050 /  Z6100 /  T1100 /  T610  / T770
و سایر مدل ها
جهت مشاوره وتماس با کاشناسان ما کلیک کنید