کد فنی کارتریج های لیزر رنگی اچ پی همراه با پرینتر مربوطه

تاریخ خبر: 1393/5/16

کد فنی کارتریج های لیزر رنگی اچ پی همراه با پرینتر مربوطه

مطالب این سایت توسط کاربران حرفه ای و با مشاوره  کارشناسان فروش و فنی ارائه میشود
کپی برداری از مطالب این سایت بدون درج نام منبع کاملا" غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده

جهت مشاهده کارتریج یا پرینتر مورد نظر روی مدل آن کلیک کنید
چهت شارژ کارتریج اینجا کلیک کنید

شارژ کارتریج رنگی اچ پی مدل های زیر
126A : CE310A - CE311A - CE312A - CE313A
For Printer HP : CP 1025 - CP 1025nw - M 175a - M 175nw - m275
تعداد برگ چاپ : 1200 برگ مشکی ، 1000 برگ رنگی

128A : CE320A - CE321A - CE322A - CE323A
For printer : CP 1525 - CM 1415fn - CM 1415fw
تعداد برگ چاپ : 2000 برگ مشکی ، 1300 برگ رنگی

131A : CF210A - CF211A - CF212A - CF213A
For Printer HP : M 251n - M 251nw - M 276n - M 276nw
تعداد برگ چاپ : 2400 برگ مشکی ، 1800 برگ رنگی

304A : CC530A - CC531A - CC532A - CC533A
For Printer : CP 2025 - CM 2320nf - CM 2320fxi
تعداد برگ چاپ : 3500 برگ مشکی ، 2800 برگ رنگی

305َA : CE410A - CE411A - CE412A - CE413A
For Printer HP : M 351a - M 451nw - M 451dn - M 451dw - M 375nw  - M 475dw
تعداد برگ چاپ : 4000 برگ مشکی ، 2600 برگ رنگی

507A : CE400A - CE411A - CE412A - CE413A
For Printer HP : M 551n
تعداد برگ چاپ : 11000 برگ مشکی ، 6000 برگ رنگی

647A : CE260A - CE261A - CD262A - CE263A
For Printer HP : CP 4025n - CP 4525n - CM 4540 - CM 4540f
تعداد برگ چاپ : 8500 برگ مشکی ، 11000 برگ رنگی

307A : CE740A - CE741A - CE742A - CE743A
For Printer HP : CP 5225 - CP 5225n - CP 5225dn
تعداد برگ چاپ : 7000 برگ مشکی ، 7300 برگ رنگی

650A : CE270A - CE271A - CE272A - CE273A
For Printer HP : CP 5525n
تعداد برگ چاپ : 13500 برگ مشکی ، 15000 برگ رنگی

824A : CB380A - CB381A - CB382A - CB383A
For Printer HP : CP 6015n
تعداد برگ چاپ : 16500 برگ مشکی ، 21000 برگ رنگی

504A : CE250A - CE251A - CE252A - CE253A
For Printer HP : CM 3530
تعداد برگ چاپ : 10500 برگ مشکی ، 7000 برگ رنگی

507A : CE400A - CE401A - CE402A - CE403A
For Printer HP : M 575dn - M 575f
تعداد برگ چاپ : 5500 برگ مشکی ، 6000 برگ رنگی

824A : CB390A - CB381A - CB382A - CB383A
For Printer HP : CM 6030 - CM 6040 - CM 6030f - CM 6040f
تعداد برگ چاپ : 19500 برگ مشکی ، 21000 برگ رنگی

125A : CB540A - CB541A - CB542A - CB543A
For Printer HP : CP 1215 - CP 1217 - CP 1515 - CP 1518 - CP 1312
تعداد برگ چاپ : 2000 برگ مشکی ، 1400 برگ رنگی

130A : CF350A - CF351A - CF352A - CF353A
For Printer HP : M 177fw - M 176n
تعداد برگ چاپ : 1300 برگ مشکی ، 1000 برگ رنگی