کد فنی کارتریج لیزری سیاه سفید اچ پی همراه با پرینتر مربوطه

تاریخ خبر: 1393/1/6

کد فنی کارتریج لیزری سیاه سفید اچ پی همراه با پرینتر مربوطه

مطالب این سایت توسط کاربران حرفه ای و با مشاوره  کارشناسان فروش و فنی ارائه میشود
کپی برداری از مطالب این سایت بدون درج نام منبع کاملا" غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده

جهت مشاهده کارتریج یا پرینتر مورد نظر روی مدل آن کلیک کنید
چهت شارژ کارتریج اینجا کلیک کنید

85A : CE285A
For printer HP Laserjet : P 1102 - P 1102w - M 1132 - M 1212nf - M 1214nfh - M 1217nfw
تعداد برگ پرینت : 1600 برگ
گارانتی : ردینگتون

78A : CE278A
For Printer HP Laserjet : P 1566 - P 1606dn - M 1536dnf
تعداد برگ پرینت : 2100 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

05A : CE505A
For printer HP laserjet : P2035 - P 2055 - P 2035n - P 2055d - P 2055dn
تعداد برگ پرینت : 2300 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

80A : CF280X
For Printer HP Laserjet : M 401aM 401d - M 401dn - M 401dw - M 425dn  - M 425dw
تعداد برگ پرینت : 2700 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

55A : CE255A
For printer HP Laserjet : P 3015 - P 3015n - 3015d - P 3015dn - M 525dn - M 525f - 3015x
تعداد برگ پرینت : 6000 برگ 
گارانتی اصلی : ردینگتون

64A : CC364A
For printer HP Laserjet : P 4014 - P 4015n - P 4515n
تعداد برگ پرینت : 10000 برگ    
گارانتی اصلی : ردینگتون

90A : CE390A
For printer HP Laserjet : M 601n - M 602n - M 603n - M 4555
تعداد برگ پرینت : 10000 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

16A : Q7516A
For printer HP Laserjet : 5200Lx - 5200L - 5200 - 5200n -
تعداد برگ پرینت : 30000 برگ 
گارانتی اصلی : ردینگتون
 
43X : C8543X
For printer HP Laserjet : 9040n - 9050n - M9040 - M9050
تعداد برگ پرینت : 30000 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

51A : Q7551A
For printer HP Laserjet : M 3027 - M 3035
تعداد برگ پرینت : 6500 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

70A : Q7570A
For printer HP Laserjet : M 5025 - M 5035 - M 5035x
تعداد برگ پرینت : 15000 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

12A : Q2612A
For printer HP Laserjet : 1010 - 1012 - 1015 - 1018 - 1020 - 1022 - 3015 - 3020 - 3030 - 3050 - 3052 - 3055
تعداد برگ پرینت : 2000 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

49A : Q5949A
For printer HP Laserjet : 1320 - 1160 - 3390 - 3392
تعداد برگ پرینت : 2500 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

53A : Q7553A
For Printer HP Laserjet : P 2015 - P 2014 - M 2727mfp - M2727nfs
تعداد برگ پرینت : 3000 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

13A : Q2613A
For printer HP Laserjet : 1300
تعداد برگ پرینت : 2500 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

15A : C7115A
For Printer HP Laserjet : 1000 - 1005 - 1200 - 1220 - 3300 - 3380
تعداد برگ پرینت : 2500 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

35A : CB435A
For printer HP Laserjet : P 1005 - P 1006
تعداد برگ پرینت : 1500 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون

36A : CB436A
For Printer HP Laserjet : M 1120mfp - M 1522nfp - P 1505
تعداد برگ پرینت :2000 برگ
گارانتی اصلی : ردینگتون