لیست پرینتر های لیزری تک کاره سیاه سفید اچ پی همراه با پارت نامبر

تاریخ خبر: 1393/2/3

لیست پرینتر های لیزری تک کاره سیاه سفید اچ پی همراه با پارت نامبر

(CE651A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 1102
HP Laserjet Pro P1102 Printer
سرعت چاپ : 18 برگ در دقیقه

تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 1600 برگ
مدل کارتریج : CE285A 85A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE657A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 1102 وایرلس
HP Laserjet Pro P1102w Printer
سرعت چاپ : 18 برگ در دقیقه

تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 1600 برگ
مدل کارتریج : CE285A 85A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE658A)
e- print پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 1102 وایرلس
HP Laserjet Pro P1102w Printer
سرعت چاپ : 18 برگ در دقیقه

تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 1600 برگ
مدل کارتریج : CE285A 85A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE663A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 1566
HP Laserjet Pro P1566 Printer
سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2100 برگ
مدل کارتریج : CE278A 78A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE749A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 1606 شبکه و دورو
HP Laserjet Pro P1606dn Printer
سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2100 برگ
مدل کارتریج : CE278A 78A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE461A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 2035
HP Laserjet Pro P2035 Printer
سرعت چاپ : 30 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2300 برگ
مدل کارتریج : CE505A 05A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE465A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 2055
HP Laserjet P2055 Printer
سرعت چاپ : 33 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2300 برگ
مدل کارتریج : CE505A 05A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CF270A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 401
HP Laserjet Pro M401a Printer
سرعت چاپ : 33 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2700 برگ
مدل کارتریج : CE280A 80A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CF274A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 401 دورو
HP Laserjet Pro M401d Printer
سرعت چاپ : 33 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2700 برگ
مدل کارتریج : CE280A 80A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CF278A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 401 شبکه و دورو
HP Laserjet Pro M401dn Printer
سرعت چاپ : 33 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2700 برگ
مدل کارتریج : CE280A 80A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CF285A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 401 دورو وایرلس
HP Laserjet Pro M401dw Printer
سرعت چاپ : 33 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 2700 برگ
مدل کارتریج : CE280A 80A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE525A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 3015
HP Enterprise P3015 Printer
سرعت چاپ : 40 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 6000 برگ
مدل کارتریج : CE255A 55A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE989A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 601 شبکه
HP Enterprise 600 M601n Printer
سرعت چاپ : 43 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 10000 برگ
مدل کارتریج : CE390A 90A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE989A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 602 شبکه
HP Enterprise 600 M602n Printer
سرعت چاپ : 50 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 10000 برگ
مدل کارتریج : CE390A 90A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CE989A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 603 شبکه
HP Enterprise 600 M603n Printer
سرعت چاپ : 60 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 10000 برگ
مدل کارتریج : CE390A 90A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CB506A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 4014
HP P4014 Printer
سرعت چاپ : 43 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 10000 برگ
مدل کارتریج : CC364A 64A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CB509A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 4015
HP P4015n Printer
سرعت چاپ : 43 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 10000 برگ
مدل کارتریج : CC364A 64A
گارانتی اصلی ردینگتون

(CB506A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 4515 شبکه
HP P4515n Printer
سرعت چاپ : 60 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 10000 برگ
مدل کارتریج : CC364A 64A
گارانتی اصلی ردینگتون

(Q7547A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 5200
HP Laserjet 5200L Printer
سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 12000 برگ
مدل کارتریج : Q7516A 16A
گارانتی اصلی ردینگتون

(Q7552A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 5200
HP Laserjet 5200LX Printer
سرعت چاپ : 30 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 12000 برگ
مدل کارتریج : Q7516A 16A
گارانتی اصلی ردینگتون

(Q7543A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 5200
HP Laserjet 5200 Printer
سرعت چاپ : 35 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 12000 برگ
مدل کارتریج : Q7516A 16A
گارانتی اصلی ردینگتون

(Q7544A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 5200 شبکه
HP Laserjet 5200n Printer
سرعت چاپ : 35 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 12000 برگ
مدل کارتریج : Q7516A 16A
گارانتی اصلی ردینگتون

(Q7698A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 9040 شبکه
HP Laserjet 9040n Printer
سرعت چاپ : 40 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 30000 برگ
مدل کارتریج : C8543X 43x
گارانتی اصلی ردینگتون

(Q3722A)
پرینتر لیزری تک کاره اچ پی 9050 شبکه
HP Laserjet 9050n Printer
سرعت چاپ : 50 برگ در دقیقه
تعداد برگ چاپ با هر کارتریج : 30000 برگ
مدل کارتریج : C8543X 43x
گارانتی اصلی ردینگتون