کد خطای پرینتر اچ پی 3005

تاریخ خبر: 1393/2/15

کد خطای پرینتر اچ پی 3005

مطالب این سایت توسط کاربران حرفه ای و با مشاوره کارشناسان فروش و فنی ارائه میشود کپی برداری از مطالب این سایت بدون درج نام منبع کاملا" غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده
قابل توجه شما مشتریان گرامی این مطالب جهت آگاهی شما نسبت به خطا های پرینتر شما میباشد هر گونه اقدام جهت رفع ایراد دستگاه به غیر از تکنسین های مربوطه باعث آسیب رساندن به پرینتر شما می باشد و همچنین ممکن است تعمیر توسط افراد عادی باعث عدم تعمیر
پرینتر توسط کارشناس فنی ما شود
10.10.00 ERROR
عددم استفاده از کارتریج اصلی
خالی شدن کارتریج
10.32.00 - Unauthorized Supply
عدم وجد کارتریج داخل پرینتر
11.XX INTERNAL CLOCK ERROR
عدم تنظیم ساعت وتاریخ در منوی پرینتر
13.31.00 JAM INSIDE FRONT DOOR
جم شدن یا گیر کردن کاغذ در قسمت درب جلوی پرینتر
13.65.00 JAM INSIDE REAR DOOR
گیر کردن یا مچاله شدن کاغذ در قسمت درب عقبی پرینتر
گیر کردن کاغر در زیر کارترج
13.XX.YY FUSER JAM INSIDE TOP COVER
گیر کردن یا جم شدن کاغذ در قسمت فیوزینگ
13.XX.YY JAM INSIDE DUPLEXER
گیر کردن کاذ در قسمت دابلکستور یا چاپ دورو