کد خطای E23 در پرینتر کانن 3010

تاریخ خبر: 1393/4/7

کد خطای E23 در پرینتر کانن 3010

این کد خطا مربوط به قسمت اسکنر می باشد
خرابی در لامپ اسکنر یا یونیت
خرابی در انکدر تایم یونیت
و البته در آخر ممکن است این ایرا مربوط به مین لاژیک نیز باشد