نکات مهم جهت چاپ با کیفیت در پرینتر های اپسون

تاریخ خبر: 1393/1/13

نکات مهم جهت چاپ با کیفیت در پرینتر های اپسون

 

1- تعیین نوع کیفیتدر پنجره Printing Preferens و در قسمت Main حتما" باید Quality Option را نسبت به مورد چاپ انتخاب کرد
Draft = متن کم رنگ
Text = متن پر رنگ
Text & Image = متن و عکس
Photo = عکس معمولی
Best Photo = عکس عالی
2- تعیین نوع و سایز کاغذ
در پنجره Printing Prefrences ودر قسمت Main حتما" باید Paper Option با توجه به نوع و سایز کاغذ به درستی انتخاب شود
نکته :
لازم به ذکر است که موارد ذکر شده در مورد پرینت بسیار حائز اهمیت بوده و از آنجایی که میزان جوهری که از نازل ها خارج می شود کاملا" به نوع کاغذ بستگی دارد ، در صورت عدم تنظیمات فوق هیچ گونه تعهدی نسبت به تغییر رنگ و کیفیت چاپ وجود ندارد.