خطای Scanner Bulb Failure در پرینتر های چند کاره اچ پی

تاریخ خبر: 1393/3/10

خطای Scanner Bulb Failure در پرینتر های چند کاره اچ پی

این خطا مربوط به ماژول اسکنر میباشد
ابتدا پرینتر را به مدت 30 ثانیه خاموش کرده وبعد روشن نمایید
لامپ اسکنر را چک کنید در صورت روشن نشدن آن را تعویض نمایید
در صورت رفع نشدن ایراد با خدمات شرکت پرینتر کاران تماس بگیرید