انواع ریبون های لیبل پرینترها

تاریخ خبر: 1393/6/31

انواع ریبون های لیبل پرینترها

سه نوع ریبون برای استفاده در لیبل پرینترهای انتقال حرارتی وجود دارد : 

1- وکس 

پر کاربردترین ریبون است و در برابر لکه تا حدی مقاوم می باشد که برای چاپ لیبل های کاغذی مات و نیمه براق مناسب است 

2- وکس رزین 

در برابر لکه مقاوم است و برای کاغذها نیمه براق و برخی از لیبل های ساخته شده از مواد مصنوعی مناسب است 

3- رزین

در برابر خراش و مواد شیمیایی مقاوم است و برای لیبل های دارای روکش مصنوعی مناسب است