مزیت های صندوق های فروشگاهی

تاریخ خبر: 1393/6/31

مزیت های صندوق های فروشگاهی

مزیت های صندوق فروشگاهی (POS)

     * امکان اختصاص هر کالا به کد گروه  خاص  تغییر آن در هر زمان

     * امکان کنترل باز و بسته شدن کشوی پول و پیغام روی نمایشگر مشتری و امکان کنترل نرم افزار صفحه کلید قابل برنامه ریزی 

     * امکان ارتباط با سیستم EFT/POS بانکی و دریافت یا ارسال اطلاعات فاکتور و تعریف کارتهای اعتباری سیستم بانکی کشور

     * افزودن امکان کار با Barcode Reader ، Magnetic Reader و Smart Card Reader به منظور استفاده از کارتهای اعتباری و کارتهای تخفیف 

     * امکان صدور فاکتور از طریق استفاده از بارکدخوان ، صفحه کلید و یا انتخاب کد 

     * کالا از بین کالاهای معرفی شده در سیستم به همراه نمایش موجودی کالای در حال فروش 

     * امکان جستجوی سریع کلیه فاکتورهای قبلی از طریق تاریخ و یا شماره فاکتور 

     * امکان صدور فاکتور نقدی و غیر نقدی و امکان گزارش گیری از فاکتورهای غیر نقدی پرداخت نشده  

     * امکان صدور اعلامیه قیمت برای یک و یا گروهی از کالاها 

     * مبتنی بر بارکد بود Barcod Base

     * قابلیت تعریف کدینگ محصولات بصورت شناور متناسب با نیاز مشتری

     * امکان ثبت اطلاعات انبار گردانی

     * امکان گروه بندی کالا بنابر نیاز مشتری ( مشتری می تواند گروههای خود را معرفی نموده و بر اساس آن گزارشات بسیار مفید جهت ارائه به مدیریت تهیه نماید)

      * استخراج گزارش فروش کالا به تفکیک بازه های زمانی 

     * امان تعویض کالا به صورت هوشمند و محاسبه اتوماتیک مابه التفاوت دریافتی یا پرداختی با توجه به تاریخ رویداد 

     * امکان قرار گرفتن صندوق های متعدد در هر مرکز فروش 

     * کنترل تفکیکی و متمرکز صندوقها از طریق دسترسی های سرپرست 

     * امکان کنترل خروجیهای صندوق به تفکیک بانک ، فرمهای تنخواه ، برداشتهای مدیریت و ...

     * استخراج گزارشات کنترلی صندوق 

     * استخراج فروش واقعی روزانه ( به تفکیک فروش ناخالص ، تخفیف مبلغ تعویضی و ... )

     * استخراج گزارش کم فروش ترین و پر فروش ترین کالاها به تفکیک پارامترهای مختلف 

     * کنترل ارسال و دریافت کالا به تفکیک تامین کنندگان و گیرندگان 

     * کنترل ارسال و دریافت امانی کالاها و مباحث حسابداری مربوطه

     * استخراج گزارش تفکیکی موجودیهای کالا

     * استخراج گزارش کاردکس کالاها 

     * صرفه جویی در هزینه ها 

     * ردیابی جریان های تدارکاتی و عملیاتی 

     * نگهداری سوابق جهت تنظیم برنامه ها ، تصمیم گیری ها ، تامین مالی و بودجه بندی 

     * نگهداری سوابق میزان فروش کالاها و خدمات 

     * ارائه خدمات سریع و آسان به مشتریان از طریق خروج گردش پول از نقدینگی و افزایش سرعت تراکنشها 

     * اشراف کامل نقدینگی صندوق به تفکیک اقلام مختلف 

     * دارای ساختار مبتنی بر pc و سیستم باز برای قابلیتهای موبایل 

     * انتخابهای متعدد برای صفحه نمایش ، پرینتر و صفحه کلید برای برآوردن نیازهای خاص