کاغذخردکن چیست

تاریخ خبر: 1393/7/15

کاغذخردکن چیست

دستگاه کاغذ خرد کن یا امحائ اسناد (shredder) یک دستگاه مکانیکی مورد استفاده برای برش کاغذ و اسناد از جمله لوح های فشرده و کارتهای اعتباری به قطعات کوچک و غیر قابل استفاده است.
به طور معمول کاغذ خرد کن اسناد کاغذی وغیره را بصورت نوار و یا ذرات ریز تبدیل می نماید.
سازمان های دولتی، شرکت ها، و افراد خصوصی استفاده کننده گان از دستگاه کاغذ خرد کن هستند.
کاغذ خرد کن به منظور نابود کردن اسناد و مدارک خصوصی یا محرمانه ساخته شده است.
کارشناسان حریم شخصی اغلب به کاربران توصیه می کنند که ،تمامی اسناد خصوصی، اداری ،اسناد مالیاتی، کارت اعتباری، لوح های فشرده حاوی عکس و اطلاعات و اظهارات حساب بانکی و موارد دیگر که می توانند توسط افراد ناباب مورد استفاده قرار گیرند  را برای جلوگیری از ارتکاب به تقلب یا سرقت هویت پس از استفاده توسط دستگاه کاغذ خرد کن ( امحائ اسنادبه صورت خرد شده و غیر فابل استفاده در آورده و سپس به زباله دانی ارسال کنند)
بصورت خرد شده و غیر قابل استفاده در آورده و سپس به زباله دانی ارسال کنند.  
محافظت ازاسناد و اموال مهم و محرمانه یا غیرقابل استفاده در برابرافراد ناباب وجاسوس های شرکت های بزرگ کار دشواری است خصوصا جلوگیری از ارتکاب به تقلب یا سرقت هویت که کار چندان آسانی به نظر نمی رسد.هرساله ،این جرایم تلفات شگرف مالی و روحی فراوانی هم به مردم و هم به تجارت و اقتصاد وارد می کند. بهترین روش برای جلوگیری از سوءاستفاده کردن از اسناد مهم اما غیرقابل کاربرد ، استفاده از کاغذخردکن می باشد .
کاغذ خرد کن به طور معمول دستگاهی است برای خرد کردن کاغذ ،فلاپی ،سی دی ،دی وی دی ،کارت اعتباری و سایر اسناد حساس و محرمانه اما غیرقابل استفاده .مصرف کنندگان این دستگاه سازمان های دولتی، شرکت ها، و افراد خصوصی هستند.کارشناسان حریم شخصی اغلب به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم به کاربران توصیه می کنند که کاغذ ها و اسناد مهم خود را از طریق این دستگاه خرد و غیر قابل استفاده کرده و سپس به دستگاه زباله دانی ارسال کنند. عمده ترین کاربرد این دستگاه خردکردن است که اسناد را به هرطریقی که مورد پسند باشند مانند اریب،نواری ،پودری و .... خرد و غیر قابل استفاده میکند.