دستگاه فاکس چیست

تاریخ خبر: 1393/7/16

دستگاه فاکس چیست

نمی دانم تا به حال متوجه شده اید که دستگاه های فاکس (Fax) نوعی دیگر از دستگاه های چندکاره است. دستگاهی که امکان دریافت سند و ارسال آن از طریق خط تلفن را مهیا می سازد فاکس خوانده می شود. اگر کلیت این ماجرا را بررسی کنیم مشهود است سندی که وارد دستگاه می شود در ابتدا اسکن می شود سپس از طریق تلفن ارسال می شود. در آن سوی خط تلفن، دستگاه فاکس دیگری است که اطلاعات را دریافت کرده و روی کاغذ چاپ می کند. از این رو دستگاه های فاکس کنونی هم اسکنر هستند و هم چاپگر، با این تفاوت که دستگاه های چندکاره کنونی امکان اتصال به کامپیوتر را دارند و چاپ بهتری ارائه می کنند. به بیان محلی؛ دستگاه های سه کاره نوع ناقص دستگاه فاکس است که از کیفیت چاپ بالاتر بهره می برد و گونه های چهار کاره مدل های توسعه یافته دستگاه فاکس محسوب می شوند. اول اینکه دستگاه های فاکس مرسوم در شرکت ها به طور معمول از تکنولوژی چاپ حرارتی بهره می برند و خروجی اسکنر آنها قابل انتقال به کامپیوترها نیست.

به بیان دیگر ورودی آنها به اسناد کاغذی و اطلاعاتی محدود است که از طریق خط تلفن دریافت می شود. تکنولوژی چاپ حرارتی (Thermal) از کاغذهای مخصوصی استفاده می کند که ماندگاری چندانی ندارد. از این رو معمول است که از آنها کپی تهیه شود. راهکار ساده تر استفاده از دستگاه های فاکسی است که خروجی آن با استفاده از تکنولوژی چاپ لیزری یا جوهرفشان روی کاغذهای معمولی (A۴) چاپ می شود. چنانچه این دستگاه شامل ورودی LPT۱ یا USB هم باشد می توان اسناد موردنظر را بدون تهیه سند چاپی، به طور مستقیم به دستگاه فاکس منتقل کرد تا برای تلفن مورد نظر ارسال شود. استفاده از این قبیل دستگاه های فاکس می تواند صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و مواد مصرفی ایجاد کند که هزینه قابل ملاحظه ای بر سازمان ها تحمیل می کنند. دیگر اینکه همین دستگاه فاکس فوق الذکر می تواند در مصرف های محدود، نقش دستگاه کپی را عهده دار شود. همین دستگاه می تواند عهده دار نقش چاپگر باشد و اگر از نمونه های توسعه یافته استفاده شود در قامت یک چهارکاره ظاهر خواهد شد.

به بیان دیگر دو دستگاه اصلی در بازار وجود دارد که از لحاظ کارکرد در حیطه مشترکی وارد شده اند، اول دستگاه های سه کاره ای که با امکان اتصال به خط تلفن می توانند وظایف ارسال فاکس را انجام دهند و دوم دستگاه های فاکسی که با استفاده از تکنولوژی چاپ لیزری و امکان اتصال به کامپیوتر می توانند کارهایی از قبیل چاپ و کپی را انجام دهند در زمینه دستگاه های اول شرکت های HP، Canon و Samsung فعالیت کرده و در سوی دیگر شرکت های Sharp و Panasonic بر بازار حکمرانی می کنند.

برخی دستگاه ها آنقدر امکانات دارند که معلوم نیست از کدام گونه هستند. قیمت این نوع از دستگاه ها که قابلیت های حرفه ای عرضه می دارند به طور معمول بیش از یک میلیون تومان است. شرکت های Toshiba، Xerox و Sharp در این وادی فعالیت می کنند.