تفاوت بین USB 3.0 با USB 2.0

تاریخ خبر: 1393/8/2

تفاوت بین USB 3.0 با USB 2.0

سرعت انتقال داده‌ها توسط USB 3.0 از نظر تئوري، حداكثر 5 گيگابيت در ثانيه است؛ در حالي كه اين سرعت براي USB 2.0، حداكثر 460 مگابيت بر ثانيه است. اگرچه ممكن است در استفاده‌هاي روزمره خود، سرعت انتقال 5 گيگ بر ثانيه (gbps) را به دست نياوريد، بايد بدانيد كه مي‌توانيد از طريق USB 3.0 سرعت بسيار بيشتري داشته باشيد. 
انتقال داده‌ها بين دستگاه‌هاي مجهز به USB 3.0 نيز عملكرد و كارآيي بهتري دارد؛ زيرا USB 3.0 امكان انتقال هم‌زمان داده‌ها را در هر دو جهت فراهم مي‌کند؛ در صورتي كه دستگاه‌هاي USB 2.0 فقط امكان انتقال داده‌ها در يك جهت را فراهم مي‌كنند. البته براي استفاده از اين برتري بايد كابل دستگاه USB 3.0 را داشته باشيد. با اينكه USB 3.0 با USB 2.0 نيز كار مي‌كند، در صورتي كه مي‌خواهيد دستگاه‌هاي USB 3.0 جديد شما داده‌ها را با حداكثر سرعت جابه‌جا كنند، بايد كابل USB 3.0 را خريداري كنيد.