آماده سازی و راهنمای استفاده آسان از فکس برادر 1030-1020

تاریخ خبر: 1393/8/6

آماده سازی و راهنمای استفاده آسان از فکس برادر 1030-1020

1- ابتدا اطمینان حاصل کنید که دستگاه مجهز به قطعات ذیل می باشد :

میله نگهدارنده کاغذ 

سیم رابط تلفن 

آدابتور (فقط برای استرالیا)

گوشی تلفن 

سیم پیچ دار تلفن

گوشی تلفن 

برچسب نام 

نگهدارنده سند 

نگهدارنده کاغذ 

کارتریج پرینت (حداکثر تا 420 برگه A4)

راهنمای تنظیم سریع 

کتابچه راهنما 

نکته : (کارتریج در درون دستگاه نصب شده است)

برای انتقال احتمالی دستگاه در اینده متعلقات مربوط به بسته بندی دستگاه را نگه دارید هرگونه اشتباه در بسته بندی ممکن است خساراتی به دستگاه وارد کند که در این صورت شامل مزایای گارانتی نخواهد شد.

2- راهنمای تنظیم سریع را بخوانید 

برای تنظیم دستگاه مقدمات راهنمای تنظیم سریع دستگاههای برادر را دنبال کنید .

3- تنظیم سیستم شماره گیری (سیستم Tone / Pluse )

کلید 1،1، Menu / Set را بزنید و بعد حالت TONE یا PLUSE را انتخاب کنید .

از کلیدهای بالا یا پائین برای انتخاب نحوه شماره گیری استفاده کنید و زمانیکه انتخاب مورد نظر روی صفحه LCD نمایش داده شده ، دکمه Menu / Set را فشار دهید .

دکمه Stop / Exit را فشار دهید .

4- استفاده از تلفن 

گوشی را بردارید 

زمانیکه صدای بوق را شنیدید ، شماره گیری کنید .

برای قطع کردن گوشی را سرجای خود بگذارید.

5- تنظیم سند 

عرض اسناد باید بین 21/6 و 14/8 سانتی متر و طول 15-60 سانتی متر باشد.دستگاه فاکس بدون توجه به عرض کاغذ می تواند تنها تصاویری به عرض 20/8 سانتی متری را اسکن کند.

توجه داشته باشید که برگه را به پشت و وارونه بگذارید . (متن آن به سمت پائین باشد )

ورودی کاغذ را طبق عرض سند خود تنظیم کنید .

با این دستگاه می توانید به طور خودکار تا 20 برگه را فاکس کنید و دستگاه فاکس به صورت خودکار یکی یکی برگه ها را فاکس می کند اگر کاغذها وزن استاندارد داشته باشند اشکالی پیش نخواهد آمد ولی در مورد کاغذهای سنگین بهتر است خودمان تک تک برگه ها را در دستگاه بگذاریم .

پیش از انکه فاکس را ارسال نمایید دکمه Resolution را به منظور انتخاب درجه وضوح سند ، فشار دهید.

اگر تمایل به ارسال یک فاکس اصلی بدون عکس در STANDARD resolution داشتید طبق STANDARD تنظیم کنید و لازم نیست که دکمه resolution را فشار دهیم .

از کاغذهای چروک ، تاخورده ، کهنه ، چسب دار و منگنه دار استفاده نشود .

از مقوا ، روزنامه و پارچه استفاده نشود .

از کاغذهایی که در انها برای پاک کردن کلمه یا جمله ای از لاک استفاده شده استفاده نشود .

از خشک بودن اسنادی که با جوهر نوشته شده اند مطمئن شوید.

6- ارسال فاکس به طور خودکار 

سند را به صورتی که پشت برگه به سمت شما باشد در قسمت تغذیه اتوماتیک مدارک (ADF) وارد کنید .

شماره فاکس مورد نظر را بگیرید .

دکمه Start را بزنید .

مهم : گوشی را برندارید .

7- کپی گرفتن به صورت تک برگ

سند را به صورتیکه پشت ان به طرف شما باشد در تغذیه اتوماتیک مدارک وارد کنید.

دکمه Copy را فشار دهید .

دکمه Copy را فشار دهید . 

برای فکس عملیات کپی دکمه Stop / Exit را بزنید 

دستگاه قادر به چاپ نوشته های نزدیکتر از 4 میلی متر نسبت به لبه کاغذ نیست .

توجه در زمان کپی گرفتن هیچ گاه کاغذ را نکشید .

8- تنظیم منشی تلفنی (تنها در مورد دستگاههای FAX - 1030e)

دکمه Menu/Set ،8 ،1را فشار دهید آنچه در صفحه نمایان می شود  امکان انتخاب تنظیم سند را می دهد .

برای انتخاب حالت ON و OFF از دکمه های بالا یا پائین استفاده کنید و Menu/Set را بزنید. 

دکمه بالا یا پائین را به منظور انتخاب تنظیم مورد نظر از لیست (ON ، OFF یا EXT ) فشار دهید زمانیکه انتخاب مورد نظر شما روی صفحه LCD ظاهر شد ، کلید Menu/Set را بزنید .

کلیدهای Menu/Set ،8،3. را بزنید ، صفحه نمایشگر پیغام می دهد که OGM را انتخاب نماید .

با استفاده از کلیدهای بالا یا پائین  ، دستور العمل MSG CTR OGM را انتخاب کنید .

دکمه Menu/Set را بزنید. 

با استفاده از کلیدهای بالا یا پائین دستورالعمل RECORD MSG را انتخاب کنید و بعد کلید Menu/Set را فشار دهید .

گوشی تلفن را برای ثبت پیام بردارید .

گوشی را در جای خود بگذارید . Message Center ،دستورالعمل OGM را اجرا خواهد نمود.

Stop/Exit را بزنید .

بازدن کلید Message Center را فعال می کنید.