آموزش کار با صفحه کلید دستگاه فاکس برادر1020

تاریخ خبر: 1393/8/7

آموزش کار با صفحه کلید دستگاه فاکس برادر1020

کلید Shift 

این کلید برای دستیابی به یکی از شماره های 7-12 مربوط به شماره گیری به صورت One Touch است .

کلید Redial / Pause

آخرین شماره گرفته شده را تکرار می کند همچنین وقفه ای در زمان گرفتن شماره هایی که دوباره به طور خودکار گرفته می شوند ایجاد می کند . 

کلید One Touch Dial Keys 

با استفاده از این 6 کلید می توانید به 12 شماره ذخیره شده به صورت One Touch دسترسی پیدا کنید .

کلید Enlarge / Reduce 

این دکمه برای بزرگ کردن کپی ها به اندازه مشخص شده مورد استفاده قرار می گیرند (150% یا 120% ، 100% ، 93% ، 87% ، 75% ،50% )

برای تنظیم سایز چاپ به اندازه برگه A4 کلید AUTO را بزنید . 

کلید Sort 

زمانی که می خواهید چند کپی از چندین برگ بگیرید از این کلید استفاده می کنید .

کلید Copy 

کپی می گیرد . 

کلید Hook 

با زدن این کلید می توانید بدون استفاده از گوشی شماره تلفن یا فاکس را بگیرید . 

کلید Dial Pad 

برای گرفتن شماره تلفنها و شماره فاکسها از آناستفاده می شود و همچنین به عنوان صفحه کلید برای وارد کردن اطلاعات به دستگاه از آن استفاده می شود . 

# امکان تغییر نحوه شماره گیری از PLUSE به TONE را می دهد .

کلید Recall

با استفاده از این کلید می توانید به یک خط خارجی دسترسی پیدا کرده و یا اپراتور را مجددا  احضار نمایید .(مورد استفاده در بعضی کشورها ) 

کلید Search / Mute 

با استفاده از کلید # و وارد کردن دو رقم می توانید شماره های ذخیره شده در حافظه را شماره گیری نمایید . همچنین امکان جستجوی شماره هایی که در حافظه ذخیره شده اند را به ما می دهد با زدن این کلید می توانید خط را در حالت انتظار نگه دارید .

کلید Receive Mode

برای انتخاب نحوه پاسخگویی ماشین فاکس به تلفنها . 

کلید Resolution 

وضوح فاکس و کپی را تنظیم می کند .

کلید Fax Start 

سبب ارسال می شود .

کلید Memory Reports

با وجود سند در تغذیه اتو ماتیک مدارک به شما امکان برخورداری از انتقال حافظه را می دهد .

بدون وجود سند در تغذیه اتوماتیک اسناد به شما امکان دستیابی به لیست گزارشات را می دهد بنابراین شما می توانیدگزارش مورد نظر را انتخاب نمایید . 

HELP LIST ، QUICK - DIAL ، JOURNAL ، TRANSMISSION ، TEL.INDEX ، SYSTEM SETUP و MEMORY STATUS 

کلید Navigation keys 

Menu / Set

امکان دستیابی به لیست و روش برنامه ریزی را می دهد همچنین تنظیمات را در دستگاه ذخیره سازی می کند .

کلیدهای چپ و راست 

با زدن این کلیدها می توانید مکان نما را به سمت چپ و راست حرکت داده و انتخاب مورد نظر را تعیین نمایید همچنین می توانید اسامی ذخیره شده (برای شماره تلفنها ) را به ترتیب حروف الفبا جستجو نمایید .

کلیدهای بالا یا پایین 

برای لیست کردن منوها و گزینه ها از این دو کلید می توانید استفاده نمایید . یا می توان از این کلیدها برای تنیمات صدای زنگ و منشی استفاده نمایید .

کلید Stop / Exit 

عمل فاکس را متوقف کرده عملکردی را فسخ می کند یا از Function mode (عملکردهای اساسی ) خارج می شود .

کلید Liquid Crystal Display 

صفحه نمایشگر LCD دستگاه پیامی را نشان می دهد که به کمک آن می توان نحوه عملکرد دستگاه را تنظیم کرد .