آموزش کار با صفحه کلید دستگاه فاکس برادر1030

تاریخ خبر: 1393/8/7

آموزش کار با صفحه کلید دستگاه فاکس برادر1030

کلید Digital TAD 

با این کلید می توانید پیغامگیر را فعال کنید همچنین به شما اطلاع می دهد که در حافظه پیغام ذخیره شده است یا فاکس . 

کلید Shift 

این کلید برای دستیابی به یکی از شماره های 7-12 مربوط به شماره گیری به صورت One Touch است .

کلید Redial / Pause

آخرین شماره گرفته شده را تکرار می کند همچنین وقفه ای در زمان گرفتن شماره هایی که دوباره به طور خودکار گرفته می شوند ایجاد می کند . 

کلید One Touch Dial Keys 

با استفاده از این 6 کلید می توانید به 12 شماره ذخیره شده به صورت One Touch دسترسی پیدا کنید .

کلید Mic ( Microphon )

زمانیکه با استفاده از Spesker Phone با بخش دیگری صحبت می کنید صدای شما را بلند می کند . 

کلید Enlarge / Reduce 

این دکمه برای بزرگ کردن کپی ها به اندازه مشخص شده مورد استفاده قرار می گیرند (150% یا 120% ، 100% ، 93% ، 87% ، 75% ،50% )

برای تنظیم سایز چاپ به اندازه برگه A4 کلید AUTO را بزنید . 

کلید Sort 

زمانی که می خواهید چند کپی از چندین برگ بگیرید از این کلید استفاده می کنید .

کلید Copy 

کپی می گیرد . 

کلید Speaker Phone  

با زدن این کلید می توانید بدون استفاده از گوشی شماره تلفن یا فاکس را بگیرید و با کسی که در آن طرف خط است صحبت کنید .

کلید Dial Pad 

برای گرفتن شماره تلفنها و شماره فاکسها از آناستفاده می شود و همچنین به عنوان صفحه کلید برای وارد کردن اطلاعات به دستگاه از آن استفاده می شود . 

# امکان تغییر نحوه شماره گیری از PLUSE به TONE را می دهد .  

کلید # همچنین این امکان را به شما می دهد که در حالیکه صدای پیغامی را می شنوید به پیغام بعدی بروید و کلید * امکان تکرار دوباره آخرین پیام را در حالیکه پیغام را می شنوید می دهد .

کلید Recall

با استفاده از این کلید می توانید به یک خط خارجی دسترسی پیدا کرده و یا اپراتور را مجددا  احضار نمایید .(مورد استفاده در بعضی کشورها ) 

کلید Search / Mute 

با استفاده از کلید # و وارد کردن دو رقم می توانید شماره های ذخیره شده در حافظه را شماره گیری نمایید . همچنین امکان جستجوی شماره هایی که در حافظه ذخیره شده اند را به ما می دهد با زدن این کلید می توانید خط را در حالت انتظار نگه دارید .

کلید Receive Mode

برای انتخاب نحوه پاسخگویی ماشین فاکس به تلفنها . 

کلید Resolution 

وضوح فاکس و کپی را تنظیم می کند .

کلید Fax Start 

سبب ارسال می شود .

کلید Memory Reports

با وجود سند در تغذیه اتو ماتیک مدارک به شما امکان برخورداری از انتقال حافظه را می دهد .

بدون وجود سند در تغذیه اتوماتیک اسناد به شما امکان دستیابی به لیست گزارشات را می دهد بنابراین شما می توانیدگزارش مورد نظر را انتخاب نمایید . 

HELP LIST ، QUICK - DIAL ، JOURNAL ، TRANSMISSION ، TEL.INDEX ، SYSTEM SETUP و MEMORY STATUS 

کلید Navigation keys 

Menu / Set

امکان دستیابی به لیست و روش برنامه ریزی را می دهد همچنین تنظیمات را در دستگاه ذخیره سازی می کند .

کلیدهای چپ و راست 

با زدن این کلیدها می توانید مکان نما را به سمت چپ و راست حرکت داده و انتخاب مورد نظر را تعیین نمایید همچنین می توانید اسامی ذخیره شده (برای شماره تلفنها ) را به ترتیب حروف الفبا جستجو نمایید .

کلیدهای بالا یا پایین 

برای لیست کردن منوها و گزینه ها از این دو کلید می توانید استفاده نمایید . یا می توان از این کلیدها برای تنیمات صدای زنگ و منشی استفاده نمایید .

کلید Stop / Exit 

عمل فاکس را متوقف کرده عملکردی را فسخ می کند یا از Function mode (عملکردهای اساسی ) خارج می شود .

کلید Liquid Crystal Display 

صفحه نمایشگر LCD دستگاه پیامی را نشان می دهد که به کمک آن می توان نحوه عملکرد دستگاه را تنظیم کرد .

کلید Erase 

با این کلید می توانید پیغامها یا فاکس های ذخیره شده را پاک کنید . 

کلید Play / Record

با زدن این کلید می توان پیغامها و پیغامهای فاکسی که ذخیره شده اند را شنید و نیز با این کلید می توان تلفنها را ضبط کرد .