تنظیم مشخصات شخصی در فکس برادر 1020-1030

تاریخ خبر: 1393/8/7

تنظیم مشخصات شخصی در فکس برادر 1020-1030

تنظیم مشخصات شخصی ( Station ID )

می توان نام ، شماره تلفن و شماره فاکس را در این مئحله ذخیره کرد نام و شماره فاکس روی تمامی فاکس های ارسالی و یا صفحات Cover Page( صفحه ای شامل مشخصات فرستنده و گیرنده که قبل از ارسال فاکس فرستاده می شود ).

این نکته حائز اهمیت است که فرم نوشتاری شماره تلفن و فاکس شما با استاندارد جهانی مطابقت داشته باشد . 

علامت + را با زدن کلید * بنویسید .

کد کشور 

کد شهر بدون صفر

جای خالی 

برای قابل تشخیص شدن کد شهر بین شماره ها فاصله بگذارید 

دکمه Menu / Set ،1 ،3 را بزنید .

شماره فاکس خود را حداکثر تا 20 رقم وارد کنید و دکمه Menu / Set را بزنید 

شماره تلفن خود را حداکثر تا 20 رقم وارد کنید و دکمه Menu / Set را بزنید .

اسم خود را حداکثر تا 20 حرف با استفاده از شماره گیر وارد کنید برای ایجاد فاصله دوبار علامت مثلث را فشار دهید .

دکمه Menu / Set را  فشار دهید .

دکمه Stop / Exit را بزنید.

برای وارد کردن نام خود به مبحث وارد کردن متن مراجعه کنید

شماره تلفنی که وارد کردید تنها در بخش Call Back ، Message و Cover Page به کار می رود .

در صورت وارد نشدن  شماره فاکس ، نمیتوان اطلاعات بیشتری به دستگاه داد .

برای ایجاد فاصله بین شماره ها یک بار و برای ایجاد فاصله بین حروف دو بار علامت مثلث را فشار دهید . 

چنانچه مشخصات فردی شما از قبیل برنامه ریزی شده باشد صفحه نمایشگر با دادن پیغام 1 نشان می دهد که می توان در آن تغییری ایجاد نمود و با دادن پیغام 2 نشان می دهد که می توان بدون تغییر از آن خارج شد .