روش های شماره گیری در چاپگر های چند کاره

تاریخ خبر: 1393/9/4

روش های شماره گیری در چاپگر های چند کاره

نحوه کار با تلفن فکس برادر 1020

کار با تلفن 

برقراری تماس تلفنی 

شما با استفاده از صفحه کلید و یا با استفاده از کلیدهای One Touch و یا Speed Dial می توانید شماره موردنظر خود را بگیرید برای این کار می توانید گوشی تلفن را بردارید یا اگر دستگاه شما 1030e است با استفاده از Speaker phone شماره دلخواه را بگیرید .

با Speaker phone دیجیتالی دو طرفه می توان بدون استفاده از گوشی با تلفن کار کرد و یا به بیش از یک نفر امکان شرکت در مکالمه را داد هنگام استفاده از تلفن می توانید مطمئن باشید که صدای شما واضح است و اگر شخص مخاطب صدای شما را خوب نمی شنید یا به میکروفون نزدیکتر شوید یا گوشی را بردارید .

شماره گیری با استفاده از کلید HOOK

1- با استفاده از کلیدهای صفحه کلید یا شماره گیری به روش سریع شماره گیری نمایید شماره یا نامی که شماره گیری می کنید در صفحه نمایشگر نمایان می شود .

2- در دستگاه 1020e کلید Fax Start را بزنید و زمانیکه صدایی از speaker شنیدید گوشی را بردارید اگر پیش از برداشتن گوشی کلید HOOK را بزنید تماس قطع خواهد شد و باید گوشی را بگذارید . 

در دستگاه 1030e کلید Fax Start را بزنید وقتی از آن طرف تلفن را جواب دادند می توانید بدون برداشتن گوشی صحبت کنید و در پایان مکالمه کلید Speaker Phone را بزنید .

شماره گگیری به روش One Touch 

1- گوشی را بردارید یا کلید Speaker Phone را بزنید . (در دستگاه 1030e).

2- کلید One Touch مربوط به شماره مورد نظر را فشاردهید . برای استفاده از کلیدهای One Touch 7 تا 12 کلید Shift را فشار داده و سپس کلید One Touch را بزنید .

3- جهت قطع کردن مکالمه گوشی را بگذارید یا کلید Speaker Phone را بزنید . (در دستگاه فاکس 1030e).

توجه :

اگر از کلیدهای مربوط به شماره گیری One Touch یا Speed Dial که در آنها هیچ شماره ای ذخیره نشده است استفاده نمایید زنگ اخطاری به گوش می رسد و روی صفحه نمایشگر پیام NOT ASSIGNED مشاهده خواهد شد بعد از دو ثانیه این عبارت پاک شده و صفحه به حالت عادی برمی گردد .

شماره گیری به روش Speed Dial 

1- گوشی را برداری و یا کلید Speaker Photo را بزنید . (در دستگاه 1030e).

2- کلید Search / Mute را بزنید ، دکمه # را فشار دهید و کد دو رقمی مربوط به شماره گیری Speed Dial را وارد نمایید. 

3- به منظور قطع تماس تلفنی گوشی را گذاشته و یا کلید Speaker Phone را فشار دهید .(در دستگاه 1030e).

جستجو :

می توانید اسامی که در حافظه One Touch و Speed Dial ذخیره کرده اید را جستجو کنید .

1- گوشی را بردارید و یا در دستگاه 1030e کلید Speaker Photo را بزنید .

2- کلید Search / Mute را بزنید سپس اولین حرف اسم مورد نظر را با استفاده از صفحه کلید وارد نمایید. 

3- با استفاده از دو کلید چپ یا راست از میان اسامی که به ترتیب حروف الفبا لیست شده اند اسم مورد نظر را پیدا کنید.

4- زمانیکه نام مورد نظر را در صفحه ملاحظه کردید برای شروع شماره گیری کلید Fax Start را بزنید . 

5- برای قطع کردن گوشی را بگذارید و یا در دستگاه 1030e کلید Speaker Phone را بزنید .

شماره گیری مجدد (Redial) 

چنانچه شماره ای گرفتید که بوق اشغال می زند با زدن کلید Redial / Pause شماره دوباره گرفته می شود .

1- گوشی را بردارید و یا در دستگاه 1030e کلید Speaker Phone را بزنید .

 

 

Pause

کلید Redial / Pause را برای ایجاد وقفه بین شماره ها فشار دهید . اگر شماره ای کد دارد با زدن Pause بین شماره ها مکث ایجاد می شود وقتی کلید Redial / Pause را می زنید در صفحه نمایشگر خط تیره ای بین شماره ها ایجاد می شود که باعث وقفه ای به مدت 3/5 ثانیه می شود.

Tone / Pulse

اگر سیستم شماره گیری دستگاه شما Pulse است و می خواهید آنرا به Tone تغییر دهید موارد زیر را رعایت کنید و اگر سرویس Touch Tone دارید نیازی به انجام این موارد ندارید.

1- گوشی را بردارید و شماره را بگیرید .

2- دکمه # را در صفحه کنترل بزنید . بعد از زدن این کلید هر شماره ای که می گیرید به روش Tone شماره گیری می شود.

3- وقتی گوشی را می گذارید دستگاه دوباره به سیستم Pulse برمی گردد.

روش پاسخگویی به تلفن 

روش FAX / TEL 

اگر از یک خط برای تلفن و فاکس استفاده می کنید دستگاه میتواند مشخص کند تماسی که گرفته میشود تلفن است یا فاکس .

پاسخگویی به تلفن از طریق Speaker Phone در دستگاه فاکس 1030e :

وقتی تلفن زنگ می زند بجای برداشتن گوشی Speaker Phone را بزنید .صحبت کنید و در پایان مکالمه دوباره Speaker Phone را بزنید .

چنانچه تماس خوب برقرار نشده باشد و کسی که آنطرف خط است صدای شما را خوب نمی شنود با گوشی صحبت کنید و یا گوشی را قطع کرده دوباره تماس بگیرید.

Mut

1- برای نگهداشتن خط کلید Search / Mute را بزنید .

2- بدون قطع شدن تماس می توانید گوشی را سر جای خود بگذارید .

3- گوشی را بردارید یا کلید Speaker Phone را برای خارج شدن از حالت Hold بزنید .(تنها در دستگاه 1030e) .

اگر بدون اینکه گوشی را بردارید یا Speaker Phone را بزنید کلید Search / Mut را بزنید این کلید به عنوان کلید جستجوگر عمل می کند .

توجه : می توان اهنگی را نیز انتخاب کرد تا در لحظه ای که Hold را می زنید این آهنگ پخش شود .

کلید HOOK در دستگاه فاکس 1020e 

اگر گوشی دستگاه را بردارید و در حالیکه مغول صحبت با گوشی خارجی دستگاه می باشید کلید HOOK را بزنید می توانید از طریق خود دستگاه صحبت کنید .