نحوه ارسال پیشرفته از طریق فکس

تاریخ خبر: 1393/9/5

نحوه ارسال پیشرفته از طریق فکس

عملیات پیشرفته ارسال 

صفحه پوششی الکترونیکی (Cover Page)

صفحه رویی یا Cover Page هر فاکس هربار توسط دستگاه گیرنده فاکس دریافت می شود این صفحه شامل نام ذخیره شده در حافظه Speed Dial و One Touch است . این صفحه  مشخصات فرستنده و تعداد صفحات ارسالی را نیز مشخص می کند . اگر دستورالعمل Cover Page Set Up در موقعیت ON باشد جای شماره صفحات خالی می ماند .

می توان برای صفحه پوششی یک دستورالعمل تهیه کرد و یا اگر نیازی به دستورالعمل نیست گزینه 1 . COMMENT OFF را انتخاب کنید .

می توانید به جای استفاده از دستورالعملهای زیر ، دو پیغام دلخواه هر کدام به اندازه 27 کاراکتر را وارد دستگاه نمایید . 

1 . COMMENT OFF

2 . PLEASE CALL

3 . URGENT 

4 . CONFIDENTIAL 

صفحه پوششی قابل استفاده برای فاکس بعدی : 

اطمینان حاصل کنید که مشخصات فردی (Station ID) تنظیم شده باشد چرا که این دستورالعمل بدون تنظیم (Ststion ID) قابل اجرا نخواهد بود . 

می توان فاکس را طوری تنظیم کرد که همراه سند صفحه رویی (CP) نیز ارسال شود . 

صفحه رویی شامل تعداد صفحات ارسالی نیز خواهد بود . 

1- سند را به شکل وارونه وارد تغذیه اتوماتیک کنید .

2- کلید Menu / Set را بزنید .

3- وقتی صفحه نمایشگر پیام NEXT FAX ONLY را نمایش داد کلید Menu / Set را بزنید .

4- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب ON یت OFF بزنید و بعد کلید Menu / Set را بزنید . 

5- کلید بالا یا پائین را برای نمایش گزینه های انتخابی بزنید .

1 . COMMENT OFF 

2 . PLEASE CALL

3 . URGENT 

4 . CONFIDENTIAL 

5 . (user defined)

6 . (user defined)

6- زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set رابزنید .

7- با زدن دو عدد تعداد صفحاتی که می خواهید ارسال کنید را وارد کنید اگر اشتباهی مرتکب شدید با استفاده از کلید چپ به عقب برگشته و مجددا تعداد صفحات را وارد نمایید . 

8- کلید Menu / Set را بزنید صفحه نمایشگر چنین نمایش میدهد : 

ACCEPTED 

NEXT

1 . YES 2 . NO

9- چنانچه می خواهید تنظیمات دیگری انجام دهید کلید 1 را بزنید . صفحه نمایشگر به صفحه تنظیم اولیه Set Up Send برمی گردد و چنانچه تنظیماتتان تمام شده کلید 2 را بزنید و به مرحاه 10 بروید . 

10- شماره فاکس مورد نظر را بگیرید و بعد دستگاه را Start کنید .

ارسال دائمی صفحه رویی (Cover Page) 

مطمئن شوید که مشخصات فردی (Station ID) تنظیم شده است زیرا این دستورالعمل زمانیکه (Station ID) تنظیم نشده باشد قابل اجرا نیست . 

می توان دستگاه را به گونه ای تنظیم کرد که با هر ارسال Cover Page را نیز ارسال کند شروع شماره گذاری از این صفحه نمی باشد . 

1- کلید Menu / Set را بزنید . 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب حالت ON و OFF بزنید .

3- زمانیکه صفحه نمایشگر پیغام COVER PAGE : ON را نمایش می دهد کلید Menu / Set را بزنید . اگر ON را انتخاب کنید در هر باری که فاکس را ارسال می کنید COVER PAGE هم ارسال می شود . 

4- در صورت انتخاب حالت ON با استفاده از کلید بالا یا پائین یکی از دستورالعملهای گزینشی را انتخاب کنید . 

1 . COMMENT OFF

2 . PLEASE CALL 

3 . URGENT

4 . CONFIDENTIAL 

5 . (user defined)

6 . (user defined)

5- کلید Menu / Set را زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد بزنید .

صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

ACCEPTED 

6- اگر تنظیمات بیشتری می خواهید کلید 1 را بزنید ، صفحه نمایشگر به تنظیم منوی ارسالی برمی گردد و اگر تنظیمات را انجام داده اید جهت خروج کلید 2 را بزنید . 

NEXT

1 . YES 2. NO 

استفاده از یک صفحه رویی چاپ شده (Cover Page) 

اگر ترجیح می دهید از Cover Page پرینت شده که می توانید روی آن بنویسید استفاده کنید ، کاغذ نمونه را پرینت بگیرید و به فاکس خود ضمیمه کنید .

1- کلید Menu / Set را بزنید .

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب PRINT SAMPLE فشار دهید و بعد کلید Menu / Set را بزنید .

تهیه صفحه پوششی به عنوان نمونه : 

1- کلید Menu / Set را بزنید در صفحه نمایشگر پیغام COVER PAGE NOTE را ملاحظه خواهید کرد : 

2- از کلید بالا یا پائین برای انتخاب حالت 5 یا 6 استفاده کنید و کلید Menu / Set را بزنید .

3- برای انتخاب حالت مورد نظر خود از صفحه کلید استفاده کنید . 

4- کلید Menu / Set را بزنید ، صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

ACCEPTED 

5- چنانچه نیاز به تنظیمات دیگری دارید کلید 1 را بزنید صفحه نمایشگر به منوی Setup Send برمی گردد یا اگر تنظیمات را انجام داده اید و قصد خارج شدن دارید کلید 2 را بزنید . 

NEXT 

1 . YES 2 . NO 

ارسال پیام به خارج از کشور : 

بعضی مواقع وقتی فاکسی به خارج از کشور ارسال می کنید با مشکل مواجه می شوید . این امر باعث بهتر کارکردن دستگاه در این گونه مواد است پس از هربار استفاده از این نوع عملکرد ، این شیوه به طور خودکار غیر فعال می شود . 

1- سند را به صورت وارونه وارد تغذیه اتوماتیک مدارک کنید .

2- کلید Menu / Set را بزنید . 

3- برای انتخاب حالت ON یا OFF از کلیدهای بالا یا پائین استفاده کنید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه های انتخابی شما را نشان داد ، کلید Menu / Set را بزنید . 

صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

ACCEPTED 

NEXT 

1 . YES 2 .NO 

4- اگر قصد انجام تنظیمات دیگری را دارید کلید 1 را بزنید . صفحه نمایشگر به منوی Setup Send برمی گردد . یا اگر تنظیماتتان تمام شده جهت خروج کلید 2 را بزنید و به مرحله 5 بروید . 

5- شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید و کلید Fax Start را بزنید .

ارسال از حافظه 

می توان فاکس را در حافظه دستگاه اسکن کرد که به محض تکمیل اسکن فاکس ارسال شود در این روش مجبور نیستید پیش از دریافت اصل سند برای انتقال کامل فاکس صبر کنید .

اگر در زمان اسکن اولین برگ فاکس ، پیغام OUT OF MEMORY(خارج از صفحه) دریافت کردید ، برای توقف عمل اسکن کلید Stop / Exit را بزنید . 

اگر در حین گرفتن اسکن از برگه های متوالی پیغام MENORY OUT OF داشتید ، گزینه FAX START را برای انتقال صفحات اسکن شده دارید و یا برای فسخ شدن برنامه کلید Stop / Exit را بزنید در این مورد فاکس را بدون انتقال حافظه ارسال نمایید .

1- سند را به صورت وارونه وترد تغذیه اتوماتیک مدارک کنید . 

2- کلید Memory / Report را بزنید . در صفحه نمایشگر میزان ظرفیت حافظه را می بینید .

3- شماره فاکس را وارد کنید و بعد برای شروع عمل اسکن سند در حافظه کلید FAX START را بزنید وقتی عمل اسکن کامل شد دستگاه شماره گیری می کند .

بسته به نوع فاکس ها خطاهای OUT OF MEMORY پشت سر هم رخ می دهد اگر چنین اتفاقی سند را بدون انتقال به حافظه ارسال نمایید .

Call Reservation (رزرو تلفنی )

فاکسی را ارسال می کنید و در ضمن می خواهید طرف مقابل بداند که پس از تکمیل ارسال فاکس شما می خواهید با او صحبت کنید . دستگاه فاکس در صورت دریافت تماس تلفنی زنگ خواهد زد ، چنانچه طرف مقابل گوشی را بردارد دستگاه شما زنگ خواهد زد در این صورت برای برقراری ارتباط گوشی را بردارید . 

اگر عملکردهای Call Back و Call Reservation را روی ON تنظیم کرده اید ، چنانچه طرف مقابل جواب هم ندهد دستگاه پیغام را خواهد گذاشت . 

1- سند را به صورت وارونه وارد تغذیه اتوماتیک مدارک کنید . 

2- کلید Menu / Set را بزنید ، صفحه نمایشگر تنظیم درست را برای Call Reservation نشان می دهد . 

3- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب ON یا OFF فشار دهید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . 

4- اگر Call Reservation را روی ON تنظیم کردید ، صفحه نمایشگر تنظیمات درست را برای پیغام Call Back نمایش می دهد . برای انتخاب حالت ON یا OFF کلید بالا یا پائین را بزنید و زمانیکه صفحه نمایشگر گزینه انتخابی شما را نشان داد کلید Menu / Set را بزنید . صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

ACCEPTED 

NEXT

1 . YES 2 . NO 

5- اگر قصد انجام تنظیمات دیگری را دارید کلید 1 را بزنید . صفحه نمایشگر به منوی Setup Send برمی گردد یا اگر تنظیماتتان تمام شده جهت خروج کلید 2 را بزنید و به مرحله 6 بروید صفحه نمایشگر از شما می خواهد شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید . 

6- شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید و کلید Fax Start را بزنید . 

7- اگر عملکرد Call Reservation را روی حالت ON (فعال) تنظیم کرده اید وقتی دستگاه زنگ زد گوشی را بردارید .

توجه :  در عملکرد Call Reservation نمی توان از شماره گیر خودکار Delay Transmision (ارسال با تاخیر) و Polling استفاده کرد شما باید مشخصات فردی (Station ID) خود را ثبت کنید تا بتوانید سیستم Call Back را روی ON تنظیم کنید . 

چاپ نمونه پیغام Call Back 

1- کلید Menu / Set ، 3.6 را بزنید . 

2- برای انتخاب حالت Print Sample کلید بالا یا پائین را بزنید و بعد کلید Menu / Set را فشار دهید . 

ارسال با تاخیر (Delayed Transmission)

ما می توانید با استفاده از این دستورالعمل ، فاکسهای تاخیری را  حداکثر تا 24 ساعت بعد ارسال نمایید .

1- سند را به صورت وارونه وترد تغذیه اتئماتیک دستگاه کنید .

2- کلید Menu / Set را بزنید . 

3- ساعتی که می خواهید فاکس را ارسال نمایید وارد کنید (در قالب 24 ساعته ) و کلید Menu / Set را بزنید . 

4- اگر قصد انجام تنظیمات دیگری را دارید کلید 1 را بزنید صفحه نمایشگر به منوی Setup Send برمی گردد یا اگر تنظیماتتان تمام شده جهت خروج کلید 2 را بزنید و به مرحله 6 بروید صفحه نمایشگر به شما نشان می دهدکه شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید . 

ACCEPTED 

NEXT 

1 . YES  2 . NO

5- شماره فاکس مورد نظر را وارد کنید و کلید Fax Start را بزنید دستگاه در زمان تعیین شده فاکس را ارسال خواهد کرد .

رزرو فاکس دیگر (Next - Fax Reservation) 

چنانچه دستگاه در حال دریافت فاکس دیگری است می توانید فاکس بعدی را جهت ارسال آماده نمایید . در این روش شما مجبور نیستید برای ارسال یا دریافت کامل فاکس منتظر بمانید . می توان به روش دستی یا با استفاده از کلید تکرار یا One Touch شماره فاکس را بگیرید . (زمانیکه از شماره گیری به صورت One Touch استفاده می کنید ، تنها شماره کلید One Touch موجود در حافظه در صفحه نمایشگر نمایان می شود نه نام شخصی که با او تماس می گیرید .)

1- سند را به صورت وارونه وترد تغذیه اتوماتیک دستگاه کنید و چنانچه لازم بود برای تعیین وضوح ، کلید Resoltion را بزنید . 

2- شماره فاکس را وارد کنید و بعد کلید Fax Start را بزنید .

3- کلید Menu / Set را بزنید در صفحه نمایشگر NEXT - FAX RESER VD را مشاهده می کنید . 

4- برای فسخ عمل رزرو ، سند را بردارید و بعد کلید Stop / Exit را بزنید . 

اگر از سیستم Next - Fax Reservation استفاده می کنید ، دستگاه سند را بدون اینکه در حافظه ذخیره کند ارسال می نماید .

چنانچه سندی در تغذیه دستگاه قرار دارد این سیستم کار نمی کند (ممکن است در سیستمهای Polling Transmit یا Delay Transmission کارکند ) یا زمانیکه Timer قطع شده باشد .