روش قفل کردن پرینتر فکس برادر

تاریخ خبر: 1393/9/5

روش قفل کردن پرینتر فکس برادر

سیستم قفل کلید (Memory Security)

این سیستم مانع از دسترسی افراد غیر به دستگاه می شود ، زمانیکه روی ON است از بسیاری از عملکردها جلوگیری می کند و در این حالت لیست عملکردهای زیر قابل دسترسی هستند .

دریافت فاکس (ورود فاکس به حافظه در حد گنجایش آن). 

ارسال با تاخیر برنامه ریزی شده 

Polling 

ارسال فاکس دریافتی به دستگاه فاکس دیگر (Fax Forwarding)

دسترسی به فاکسها از راه دور (Remote Retrieval )

توجه : اسناد ذخیره شده حداکثر تا 6 ساعت حتی در صورت نبود برق هم در دستگاه 1030e در حافظه دستگاه خواهند ماند و در دستگاه 1020e در صورت نبود برق اسناد ذخیره نخواهند شد . 

موارد بال را باید قبل از فعال نمودن سیستم قفل ، تنظیم نمود .

به کارگیری سیستم قفل دستگاه (Using Memory Security)

برای فعال و غیرفعال کردن عملکرد Memory Security نیاز به Password داریم .

تنظیم سیستم قفل دستگاه برای نخستین بار :

1- کلید Menu / Set ، 0 ، 1 را بزنید . 

2- یک شماره چهار رقمی را به عنوان Password وارد کنید . 

NEW PASSWD : XXXX

ENTER & SET 

3- کلید Menu / Set را فشار دهید .

صفحه نمایشگر نشان می دهد که دوباره Password را وارد کنید . 

4- دوباره Password را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

5- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب SET SECURITY فشار دهید . 

6- کلید Menu / Set را بزنید . 

با توجه به صفحه نمایشگر باید Password را وارد کنید .

7- بعد از اینکه کلید Menu / Set را زدید Password را مانند قبل وارد کنید . 

صفحه نمایشگر به دنبال SECURE MODE به مدت 2 ثانیه پیغام ACCEPTED را نشان می دهد . در این موقع سیستم قفل دستگاه در حالت فعال (ON) است . 

توجه : چنانچه Password شما در مرحله 7 درست نباشد . صفحه پیغام WRONG PASSWORD را نشان می دهد . بعد از 2 ثانیه صفحه نمایشگر به منوی دیگری بر می گردد و شما باید دوباره سیستم قفل دستگاه را فعال کنید . 

تغییر کد Password سیستم قفل دستگاه (Security Password Changing the Memory)

1- کلید Menu / Set را بزنید . 

2- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب SET PASSWORD بزنید . 

3- کلید Menu / Set را بزنید . 

با توجه به صفحه نمایشگر Password قبلی را وارد کنید . 

4- Password درست را وارد کنید . 

5- کلید Menu / Set را بزنید .

6- به عنوان Password جدید یک عدد چهار رقمی وارد کنید . 

7- کلید Menu / Set را بزنید . 

با توجه به صفحه نمایشگر Password جدید را وارد کنید . 

8- Password جدید را بار دیگر وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید . 

9- کلید Stop / Exit را بزنید . 

فعال کردن سیستم قفل دستگاه 

1- کلید Menu / Set ، 0 ، 1 را بزنید .

2- برای انتخاب Set Security از کلید بالا یا پائین استفاده کنید . 

3- کلید Menu / Set را بزنید .

با توجه به صفحه نمایشگر باید Password را وارد کنید . 

NEW PASSWD : XXXX

ENTER & SET 

4- بعد از اینکه کلید Menu / Set را زدید Password را مانند Security Password وارد کنید . 

صفحه نمایشگر بعد از CECURE MODE به مدت 2 ثانیه ACCEPTED را نشان می دهد در این موقع سیستم قفل دستگاه روشن ON  است . 

توجه : چنانچه Password شما در مرحله 4 درست نباشد در صفحه پیغام WRONG PASSWORD را می بینید . بعد از 2 ثانیه صفحه نمایشگر به منوی اصلی برمی گردد کلید 1 را زده و برای تنظیم سیستم قفل دستگاه مراحل 2 به بعد را تکرار کنید . 

فعال کردن سیستم دستگاه 

1- زمانیکه سیستم قفل دستگاه فعال ON است کلید Menu / Set را بزنید . 

2- یک Password 4 رقمی وارد کنید و Menu / Set را بزنید . 

PASSWORD : XXXX 

ENTER & SET 

صفحه نمایشگر پیغام ACCEPTED را نشان می دهد و بعد از دو ثانیه به حالت اولیه بر می گردد . در این هنگام سیستم قفل دستگاه خاموش است سپس تمامی اطلاعات ذخیره شده در حافظه پرینت خواهند شد . 

توجه :  چنانچه Password شما در مرحله 2 درست نباشد در صفحه نمایشگر پیام WRONG PASSWORD را مشاهده خواهید کرد بعد از 2 ثانیه صفحه نمایشگر به SECURE MODE  بر می گردد . برای غیرفعال کردن سیستم قفل دستگاه از مرحله 1 به بعد را دوباره تکرار کنید . 

چنانچه Password را فراموش کردید به نمایندگان فروش محصولات Broder جهت سرویس دستگاه و یا به شماره کمکی که در ضمانتنامه وجود دارد مراجعه نمایید .

 

 

 

0 0
Azad art   undefined 1396/9/3 15:04:00

سلام
برای قفل پرینتر و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز و پرینت گرفتن آنها در سیستم خانگیو غیر شبکه، چه باید کرد؟

0 0
پشتیبانی پرینتر   www.printerkaran.com 1396/9/4 12:21:30

سلام
باید مدل پرینترتون رو بگین