پولینگ چیست و چگونه فعال می شود

تاریخ خبر: 1393/9/9

پولینگ چیست و چگونه فعال می شود

ارسال به روش Polling (Polling Polled Transmit) 

زمانیست که دستگاه را به همراه سندی که وجود دارد به حالتی تنظیم می کنید که بتوان از دستگاه دیگر این سند را دریافت نمود . 

1- سند را برای ارسال در تغذیه اتوماتیک قرار دهید . 

2- کلید Menu / Set ، 3 ، 8 را بزنید . صفحه نمایشگر پیغام زیر را نشان می دهد . 

POLLING : STANDARD 

SELECT & SET 

3- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب حالت STANDARD بزنید و کلید Menu / Set را بزنید . صفحه نمایشگر چنین نمایش می دهد : 

ACCEPTED 

4- اگر قصد انجام تنظیمات دیگری را دارید کلید 1 را بزنید . صفحه نمایشگر به منوی Setup Send بر میگردد یا اگر تنظیاتتان تمام شده جهت خروج کلید 2 را بزنید و به مرحله 5 بروید .

NEXT

1 . YES 2 . NO 

5- کلید Fax Start را بزنید ، صفحه نمایشگر ، پیغام POLLED WAITING را نشان می دهد . 

توجه : چنانچه اسناد Polled را با زدن کلید Menu / Set در حافظه ذخیره نکرده اید اسناد تا زمانیکه دستگاه Polled شود در تغذیه اتوماتیک می مانند این اسناد اگر در حافظه وجود نداشته باشند تنها یک بار Polled می شوند . 

تنظیم جهت ارسال توسط سیستم Polling با کد امنیتی : 

اگر POLLING : SECURE روی ON باشد ، هرکس که با شما تماس می گیرد باید شماره Polling ID را بگیرد . 

1- سند را به صورت وارونه در تغذیه اتوماتیک بگذارید . 

2- کلید Menu / Set ، 3 ، 8 را بزنید .

3- کلید بالا یا پائین را برای انتخاب SECURE بزنید و بعد کلید Menu / Set را بزنید . 

POLLING : SECURE 

4- شماره 4 رقمی را وارد کنید و کلید Menu / Set را بزنید صفحه نمایشگر چنین نمایش میدهد : 

ACCEPTED 

5- اگر قصد انجام تنظیمات دیگری را دارید کلید 1 را بزنید صفحه نمایشگر به منوی Setup Send برمی گردد یا اگر تنظیماتتان تمام شده جهت خروج کلید 2 را بزنید و به مرحله 6 بروید . 

NEXT 

1 . YES 2 . NO

6- کلید Fax START را بزنید و منتظر شوید فاکس Polled شود .

SECURE POLLING 

سیستمی است که می توان توسط آن در حالیکه دستگاه روی Polling تنظیم شده از رسیدن اسناد به دست افراد متفرقه جلوگیری کرد می توان Secure Polling را تنها زمانی به کار برد که دستگاه فاکس مقابل نیز Brother باشد . 

بعضی دستگاهها به Polling پاسخ نمی دهند .