آشنایی با پیغامهای خطا در فاکس ها

تاریخ خبر: 1393/9/15

آشنایی با پیغامهای خطا در فاکس ها

عیب یابی و نگهداری از دستگاه فاکس 

پیامهای خطا 

بعضی اوقات ممکن است به مشکلاتی در رابطه با دستگاه یا خط برخورد نمایید . در صورت بروز چنین مشکلاتی ، دستگاه مشکل را تشخیص داده و بر روی صفحه نمایشگر پیام خطا را نمایش می دهد . توضیحات زیر پیامهای خطای عمومی را نشان میدهد . 

1- CHEK CARTRIDGE 

RESET OR REPLACE 

این پیام یعنی : ریبون تمام شده یا کارتریج خوب جا نیفتاده است . کارتریج را دوباره جا بیندازید . 

2- CHECK DOCUMENT 

REMOVE DOCUMENT 

CHECK DOCUMENT 

PRESS STOP KEY 

این پیامها یعنی : اسناد درست جا نیفتاده اند یا بسیار طولانی هستند . 

3- CHECK PAPER 

RELOAD PAPER 

این پیامها یعنی : یا کاغذ تمام شده است یا درست در جای خود قرار نگرفته است . باید در دستگاه کاغذ جدید بگذارید یا کاغذ را بیرون آورید و دوباره بگذارید . اگر خطایی را هنگام دریافت فاکس دریافت کردید ، کاغذ را بگذارید تا دوباره پرینت بگیرید و چنانچه در حال کپی یا پرینت پیغام بودید ، کاغذ را بگذارید و دوباره سعی کنید . 

4- COMM . ERROR 

این پیام یعنی : در خط تلفن اختلال ایجاد شده است . برای رفع ای مشکل مجددا تماس بگیرید . 

5- CONNECTION FAIL 

این پیام زمانی داده می شود که : شما از فرستنده تقلضای ارسال تماس Polling کرده اید ، اما دستگاه فاکس فرستنده در موقعیت Waiting Poll نمی باشد . 

6- COOLING DOWN 

WAIT FOR A WHILE 

این پیامها یعنی : دستگاه پرینت داغ شده است . مدت 30 دقیقه صبر کنید تا خنک شود . 

7- COVER OPEN 

PLS CLOSE COVER 

این پیامها یعنی : درب دستگاه کاملا بسته نشده است . آنرا ببندید . 

8 - DISCONNECTED 

این پیام یعنی : در هنگام تماس تلفنی یا فاکس ارتباط از آن طرف قطع شده است . 

9 - MACHINE ERROR XX 

CALL YOUR DEALER 

این پیامها یعنی : دستگاه فاکس مشکل مکانیکی دارد و دو شاخه را از پریز بکشید و با فروشندگان دستگاه تماس بگیرید . 

10 - NO RESPONSE / BUSY 

این پیام یعنی : شماره ای که گرفته اید جواب نمی دهد یا اشغال است ممکن است شماره ای را گرفته باشید که به دستگاه فاکس وصل نیست . شماره را چک کنید و دوباره شماره گیری نمایید . 

11 - OUT OF MEMORY 

ERASE  MESSAGE 

این پیامها یعنی : ظرفیت حافظه پر شده است . فاکسهایی که در حافظه دارید را پرینت بگیرید و بعد آنها را پاک کنید و دوباره سعی نمایید . 

12 - OUT OF MEMORY 
PRINT  PRESS COPY

OUT OF MEMORY 

QUIT : PRESS STOP 

این پیامها یعنی : حافظه کافی برای انجام کپی یا عمل دیگر وجود ندارد . کلید Stop / Exit را بزنید فاکسهای موجود در حافظه را پرینت کنید و آنها را پاک کنید . سپس دوباره سعی کنید یا برای فسخ شدن برنامه کلید Stop / Exit را بزنید و دوباره سعی کنید .  

13 - OUT OF MEMORY 

SEND : PRESS START 

OUT OF MEMORY 
QUIT : PRESS STOP 

این پیامها زمانی داده می شود که : حافظه کافی برای ارسال فاکس وجود ندارد . کلید Stop / Exit را بزنید و برای حذف فاکسها ی موجود در حافظه از آنها پرینت بگیرید و دوباره سعی کنید . یا کلید Stop / Exit را جهت فسخ برنامه بزنید و دوباره سعی کنید . 

14 - PAPER JAM 

PLS OPEN COVER 

PAPER JAM 

REMOVE PAPER 

این پیامها یعنی : کاغذ در دستگاه گیر کرده است .