نکاتی در مورد نگهداری و بازرسی های پرینتر

تاریخ خبر: 1393/9/26

نکاتی در مورد نگهداری و بازرسی های پرینتر

احتیاط

برای ایمنی خود در صورتی که نمی خواهید از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده کنید ، لطفا سیم برق را از پریز جدا کنید . 

برای اجتناب از آسیب به دستهای خود هنگام باز و بسته کردن درپوش ها احتیاط کنید . 

دست و لباس های خود را از غلتک موجود در قسمت خروجی دور نگهدارید . اگر غلتک با دست یا لباس شما تماس پیدا کند می تواند موجب آسیب شخصی شود . 

داخل دستگاه و شکاف خروجی هنگام استفاده یا درست بعد از استفاده بسیار داغ است . برای جلوگیری از سوختن به این نواحی دست نزنید . همچنین ممکن است کاغذ چاپ شده درست بعد از خروج داغ باشد برای همین هنگام دست زدن به آن احتیاط کنید . عدم رعایت آن ممکن است منجر به سوختگی شود .

هشدارها در باره نگهداری و بازرسی ها 

قبل از تمیز کردن دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه برق را از پریز جدا کنید . بی توجهی به این مورد می تواند موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود . 

هر از چند وقت یکبار دوشاخه برق را با یک پارچه خشک تمیز کنید و ناحیه اطراف پایه پین های فلزی دوشاخه برق و پریز برق را با یک پارچه خشک تمیز کنید تا گرد و غبار و جرم ها پاک شود . هنگام مرطوب شدن گرد و غبار انباشته شده می تواند موجب ایجاد مدار کوتاه یا آتش سوزی شود . 

برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه خوب چلانده شده مرطوب استفاده کنید . پارچه ای را که برای تمیز کردن استفاده می کنید فقط با آب خیس کنید . از الکل ، بنزین ، تینر رنگ یا سایر مواد قابل اشتعال استفاده نکنید . در صورت تماس مواد قابل اشتعال با قطعات الکتریکی داخل دستگاه ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود . 

مرتبا سیم برق و دوشاخه را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید . دستگاه را از نظر زنگ زدگی ، فرورفتگی ، خراش ، ترک یا تولید حرارت بیش از حد بررسی کنید . استفاده از تجهیزاتی که به خوبی نگهداری نشده اند ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

توجه در صورت استفاده از ضربان ساز قلب :

این دستگاه میدان مغناطیسی ضعیفی ایجاد می کند ، اگر هنگام استفاده از دستگاه حالت غیر عادی در بدن خود احساس می کنید ، لطفا از دستگاه دور شده و فورا با پزشک خود تماس بگیرید .