راه حل های اخطار های تمام شدن کارتریج در پرینترها

تاریخ خبر: 1393/9/29

راه حل های اخطار های تمام شدن کارتریج در پرینترها

تعویض کارتریج ها 

کارتریج های تونر از جمله مواد مصرفی هستند . زمانی که تونر نزدیک به تمام شدن است یا در وسط کار بطور کامل تمام می شود ، پیامی بر روی صفحه ظاهر می شود یا ممکن است مشکلات زیر روی دهد. طبق مشکل اقدام مناسب را انجام دهید . 

هنگامی که تونر در میانه کار نزدیک به تمام شدن است . پیامی بر روی صفحه ظاهر می شود . 

1- پیام اخطار Prepare Toner >

این پیام زمانی که کارتریج تونر به زودی نیاز به تعویض دارد بر روی صفحه نشان داده می شود .

راه حل : 

کارتریج تونر را تکان دهید تا تونر در داخل کارتریج به طور یکنواخت پخش شود . 

e-Manual (دفترچه راهنمای الکترونیکی)Before Replacing the Cartridge (قبل از تعویض کارتریج تونر)

توصیه می کنیم قبل از چاپ اسناد با حجم زیاد کارتذیج تونر را تعویض کنید . 

e-Manual (دفترچه راهنمای الکترونیکی) Replacing the Toner Cartridge (تعویض کارتریج تونر)

2- پیام اخطار Toner is >

این پیام زمانی که عمر کارتریج تونر تمام شده است بر روی صفحه نمایش داده می شود .

راه حل : 

کارتریج تونر را تکان دهید تا تونر در داخل کارتریج به طور یکنواخت پخش شود . 

e-Manual (دفترچه راهنمای الکترونیکی) Before Replacing the Toner Cartridge (قبل از تعویض کارتریج تونر)

اگر این پیام ناپدید نمی شود ، کارتریج تونر را تعویض کنید .

e-Manual(دفترچه راهنمای الکترونیکی) Replacing the Toner Cartridge (تعویض کارتریج تونر)

اگر این پیام نشان داده شد ، فاکس ورودی بدون چاپ شدن در حافظه ذخیره می شود . همچنین ممکن است گزارشات هم چاپ نشوند ، حتی اگر برای چاپ خودکار تنظیم شده باشند .

اگر (به چاپ ادامه دهید . هنگامی که تونر نزدیک به تمام شدن است) در (تنظیمات چاپ RX) بر روی (روشن) تنظیم باشد ، چاپ ادامه میابد ، اما ممکن است لکه ها یا خطوط سفیدی در نتیجه چاپ ظاهر شود .  

e-Manual (دفترچه راهنمای الکترونیکی) Printing the Report Automatically (چاپ گزارش بصورت خودکار) 

e-Manual (دفترچه راهنمای الکترونیکی) Continue Print . When Toner Is Neariy Out (به چاپ ادامه دهید . هنگامی که تونر نزدیک به تمام شدن است)