عملکردهای مختلف پرینترهای چهار کاره

تاریخ خبر: 1393/9/29

عملکردهای مختلف پرینترهای چهار کاره

شما می توانید از عملکردهای مختلف در دستگاه های چهار کاره استفاده کنید . عملکردهای زیر یک نمای کلی از عملکردهای اصلی دستگاه است که می توانید به طور عادی از آن استفاده کنید . 

کپی 

پی در سایز بزرگتر / کوچکتر 

می توانید اندازه استاندارد اسناد را برای کپی روی اندازه استاندارد کاغذ کوچک یا بزرگ کنید یا نسبت کپی را بر حسب درصد تعیین کنید . 

کپی دورو

می توانید سند یک رویه را روی هر دو طرف کاغذ کپی کنید . 

مرتب کردن 

می توانید کپی ها را بر اساس ترتیب صفحه مرتب کنید . 

صفحه آرایی کوچک شده 

می توانید چندین سند را کوچک کنید تا بتوانید آنها را در یک صفحه کپی کنید . 

کپی کردن کارت شناسایی 

می توانید دو طرف کارت را روی یک طرف کاغذ کپی کنید . 

فاکس

ارسال یک سند به طور مستقیم از طریق رایانه (PC Fax فاکس از طریق رایانه)

علاوه بر ارسال و دریافت عادی فاکس ها ، می توانید از PC Fax فاکس از طریق رایانه) استفاده کنید) . 

ارسال

می توانید مقصدهای فاکس را در دفترچه آدرس خود ثبت کنید . می توانید از طریق روش های مختلف این مقصدها را تعیین کنید ، با این کار می توانید سریع و راحت اسناد خود را ارسال نمایید . 

جستجوی مقصد 

کلیدهای تک لمسی 

شماره گیری کدگذاری شده 

گروه مقصد 

تعیین از طریق تاریخچه ارسال 

پخش ترتیبی

ارسال با تاخیر 

دریافت 

1- دریافت در حافظه 

می توانید اسناد دریافت شده را در حافظه ذخیره کنید . می توانید اسناد ذخیره شده را در هر زمانی ذخیره کنید ، و اگر به آنها نیازی ندارید می توانید آنها را حذف کنید . 

2- دریافت از راه دور 

اگر یک تلفن خارجی وصل است ، می توانید با شماره گیری شماره شناسه برای دریافت فاکس توسط دکمه های شماره گیر تلفن در طول تماس تلفنی ، فورا حالت دریافت فاکس را تغییر دهید . 

3- دریافت براساس درخواست 

شما می توانید هنگامی که مایلید فاکس را دریافت کنید ، اسنادی را که از قبل در یک دستگاه ارسال کننده فاکس قرار داده شده درخواست کنید . 

چاپ 

چاپ در سایز بزرگتر / کوچکتر 

چاپ دورو 

صفحه آرایی کوچک شده 

می توانید چندین سند را کوچک کنید تا بتوانید آنها را در یک صفحه چاپ کنید . 

چاپ دفترچه 

چاپ پوستر 

چاپ همراه با سایه 

نمایش پیش نمایش قبل از چاپ کردن 

انتخاب یک نمایه 

اسکن 

ذخیره اسناد با استفاده از صفحه کنترل دستگاه 

ذخیره اسناد با استفاده از عملیات ها از رایانه 

اسکن کردن با استفاده از MF Tooibox 

اسکن کردن از طریق یک برنامه 

اسکن با WIA Driver 

تنظیمات شبکه

این دستگاه دارای یک رابط شبکه است که می توانید به راحتی محیط شبکه را ایجاد کنید . می توانید با استفاده از PC Fax فاکس از طریق رایانه) و اسکن )شبکه از همه رایانه هایی که به دستگاه متصل هستند ، سند را چاپ کنید . افزایش بازده کار به عنوان یک دستگاه مشترک در محل کار را پشتیبانی می کند. 

Remote UI )واسطه کاربرد از راه دور)

می توانید از وضعیت دستگاه در رایانه های روی شبکه آگاه شوید . می توانید از طریق شبکه به دستگاه دسترسی پیدا کرده و کارهای خود را مدیریت کنید یا تنظیمات مختلف را مشخص نمایید .