روش نصب هد پلاتر اچ پی 790 و 795 به صورت تصویری

تاریخ خبر: 1393/10/2

روش نصب هد پلاتر اچ پی 790 و 795 به صورت تصویری

 
 • خارج کردن محافظ نارنجی رنگ با کشیدن آن

  1: همانند شکل زیر پلمپ های نارنجی رنگ روی هد را جدا کنید

 • هد پلاتر اچ پی طوری طراحی شده که به صورت اشتباه در جای یکدیگر قرار میگرند باید توجه کنید که رنگ ها را جابه جا قرار ندهید برای این کار میتوانید به برچسب روی هد دقت کنید

 • قرار دادن هد جدید در جای مر بوط به خود هد روی کریج پلاتر.

  به آرامی و به صورت عمودی هد را در جای خود قرار دهید . توجه کنید که عجله کردن یا چرخاندن ه و یا زاوج دادن به هد در هنگام جا زدن ممکن است باعث صدمه زدن به  هد شود.

  2: قرار دادن هد روی کریج

 • همانند شکل هد را به سمت پایین و به آرامی فشار دهید .

  3: فشار دادن هد

  در هنگام نصب هد ممکن است با مقاومت مواجه شوید د این هنگام بنابراین هنگام فشار دادن هد آنرا محکمتر ولی به صورت پایدار به پایین فشار دهید و به صدای بوق و علامت نصب هد روی پنل پلاتر توجه فرمایید.
 • تمام هد ها را به همین صورت نصب کرده و درب روی آن را به دقت ببندید.

  4: بستن درب 

 • از بسته شدن درب مطمئن شوید و از جا افتادن حلقه روی دستگیره نیز اطمینان حاصل فرمایید.

  5: مرحله دوم بستن پوشش

 • اهرم آبی رنگ را به سمت جلو برده و روی پوشش قرار دهید.

  6: مرحله سوم بستن درب

  چانچه تمای هد ها به صورت صحیح نصب گردد بوق تایید نهایی شنیده می شود و پلاتر به مرحله بعدی رفته تا آماده کار شود.

 •