نحوه نصب یا تعویض کارتریج روی پلاتر اچ پی 795

تاریخ خبر: 1393/10/2

نحوه نصب یا تعویض کارتریج روی پلاتر اچ پی 795

HP Designjet T790 and T1300 ePrinter Series روش نصب کارتریج پلاتر اچ پی

تعویض یا قرار دادن کارتریج

 1. قبل خارج کردن کارتریج از داخل بسته بندی آن را تکان دهید

 2. کارتریج جدید را با کنید و به رنگ و شماره روی کارتریج جهت نصب صحیح توجه فر مایید

 3. قرار دادن کارترج جوهر در جای خود

  1: قرار دادن کارتریج

 4. کارتریج را به صورت کلی در جای خود فشار دهید. به صدای بوق توجه کنید و تایید نصب را روی پنل پلاتر مشاهده کنید

  2: امنیت کارتریج

  اگر با مشکلی مواجه شدید روی پنل با عدم کارتریح صحیح مواجه خواهید شد.

 5. هنگامی که کارتریج ها کامل نصب شدند کاور را ببندید

  3: بستن درب روی کارتریج ها

 6. روی پنل دستگاه به شما نشان میدهد که تمام کارتریج ها به درستی نصب گردیده اند