پرینترهای سه بعدی برا ی چاپ نوت های برجسته موسیقی

تاریخ خبر: 1393/10/29

پرینترهای سه بعدی برا ی چاپ نوت های برجسته موسیقی

چاپ نوت های موسیقی برجسته به کمک پرینترهای سه بعدی: استفاده از فناوری ها در مدارس و آموزشگاه های موسیقی در حال افزایش است، بطوری که پرینترهای سه بعدی کمک زیادی به استفاده از فناوری های نوین در آموزش بهتر دانش آموزان می کند. یکی از فناوری ها چاپ نوت های موسیقی به صورت برجسته برای کمک به افراد نابینا است که می توانند نوت ها را بهتر درک کنند.

محققان دانشگاه وینکونستین از پرینترهای سه بعدی برای این کار استفاده کرده اند و با چاپ لیزری در برگه های مخصوص توانستند نوت هایی برجسته برای کمک به افراد نابینا را بسازند. این نوت ها جایگزین خوبی برای خط بریل می باشد که با استفاده از ابزارها ساخته می شوند و حتی در آینده نیز این تکنولوژی می تواند جایگزین خط بریل نابینا ها شود. 

پرینترهای سه بعدی از آغاز ورود به دنیای فناوری، وسایل زیادی ساخته شده است و در آینده با رشد و پیشرفت این پرینترها، هر نفر در منزل خودش یک پرینتر سه بعدی خواهد داشت که بتواند هر وسیله ای را طراحی و بسازد.