مرکز تخصصی شارژ کارتریج

تاریخ خبر: 1394/1/19

مرکز تخصصی شارژ کارتریج

شرکت پرینتر کاران با بیش از 10 سال سابقه کاری در ماشین های اداری یکی از قویترین مراکز تخصصی شارژ کارتریج به شمار می رود

شارژ تخصصی کارتریج با استفاده از بهترین تونر و قطعات درجه یک برای پرینتر های اچ پی ، کانن ، سامسونگ ، برادر ، پاناسونیک و توشیبا

قابل توجه مشتریان گرامی تونر اوریجینال و اصلی و همچنین قطعات کارتریج از جمله درام و مگنت اورجینال برای کارتریج وجود ندارد

این مجموعه با استفاده از بهترین مواد مصرفی و ارائه بهترین کیفیت چاپ اقدام به شارژ کارتریج خواهد کرد

از جمله شارژ کارتریج که در شرکت پرینترکاران انجام خواهد شد به نکات زیر می توان اشاره کرد

شارژ کارتریج پرینتر های تک کاره سیاه سفید اچ پی 

پرینتر hp 201 مدل کارتریج 83a ، پرینتر hp 1102 مدل کارتریج 85a ، پرینتر hp 1605 مدل کارتریج 78a ، پرینتر hp 2035 مدل کارتریج 05a ، پرینترhp 401 مدل کارتریج 80a ، پرینتر hp 400 مدل کارتریج 80a ، پرینتر hp 3015 مدل کارتریج 55a ، پرینتر hp 601 مدل کارتریج 90a ، پرینتر hp 602 مدل کارتریج 90a ، پرینتر hp 600 مدل کارتریج 90a ، پرینتر hp 5200 مدل کارتریج 16a ، پرینتر hp 603 مدل کارتریج 90a ، پرینتر hp 706 مدل کارتریج 92a ، پرینتر hp 712 مدل کارتریج 14a ، پرینتر hp 700 مدل کارتریج 14a ، پرینتر hp 806 مدل کارتریج 25a ، پرینتر hp 1320 مدل کارتریج 49a ، پرینتر hp 2014 مدل کارتریج 53a ، پرینتر hp 2015 مدل کارتریج 53a ، پرینتر hp 1020 مدل کارتریج 12a ،

شارژ کارتریج پرینتر های سه کاره سیاه سفید اچ پی

پرینتر hp 125 مدل کارتریج 83a ، پرینتر hp 1132 مدل کارتریج 85a ، پرینتر hp 125dw مدل کارتریج 83a ، پرینتر hp 225 مدل کارتریج 55a ، پرینتر hp 4555 مدل کارتریج 90a ، پرینتر hp 630 مدل کارتریج 81a ، پرینتر hp 435 مدل کارتریج 92a ، پرینتر hp 725 مدل کارتریج 14a ، پرینتر hp 1522 مدل کارتریج 36a ، پرینتر hp 3050 مدل کارتریج 12a

شارژ کارتریج پرینتر های چهار کاره سیاه سفید اچ پی

پرینتر hp 1212 مدل کارتریج 85a ، پرینتر hp 1217 مدل کارتریج 85a ، پرینتر hp 1536 مدل کارتریج 78a ، پرینتر hp 1214 مدل کارتریج 85a ، پرینتر hp 127 مدل کارتریج 83a ، پرینتر hp 127fw مدل کارتریج 83a ، پرینتر hp 225dn مدل کارتریج 83a ، پرینتر hp 225dw مدل کارتریج 83a ، پرینتر hp 425dn مدل کارتریج 80a ، پرینتر hp 425dw مدل کارتریج 80a ، پرینتر hp 400 مدل کارتریج 80a ، پرینتر hp 521 مدل کارتریج 55a ، پرینتر hp 525 مدل کارتریج 55a ، پرینتر hp 1522 مدل کارتریج 36a ، پرینتر hp 2727 مدل کارتریج 53a 

شارز کارتریج پرینتر های تک کاره لیزر رنگی اچ پی 

پرینتر hp 1025 مدل کارتریج ( 310a - 311a - 312a - 313a ) ، پرینتر hp 251 مدل کارتریج ( 210a - 211a - 212a - 213a ) ، پرینتر hp 351 مدل کارتریج ( 410a - 411a - 412a - 413a ) ، پرینتر hp 451 مدل کارتریج ( 410a - 411a - 412a - 413a ) ، پرینتر hp 551 مدل کارتریج ( 400a - 401a - 402a - 403a ) ، پرینتر hp 855 مدل کارتریج ( 310a - 311a - 312a - 313a ) ، پرینتر hp 750 مدل کارتریج ( 270a - 271a - 272a - 273a ) ، پرینتر hp 5225 مدل کارتریج ( 740a - 741a - 742a - 743a ) ، پرینتر hp 651 مدل کارتریج ( 320a - 331a - 332a - 333a ) ، پرینتر hp 4025 مدل کارتریج ( 260a - 261a - 262a - 263a ) 

شارژ کارتریج پرینتر های سه کاره لیزری رنگی اچ پی

پرینتر hp 175 مدل کارتریج ( 310a - 311a - 312a - 313a ) ، پرینتر hp 176 مدل کارتریج ( 350a - 351a - 352a - 353a ) ، پرینتر hp 4540 مدل کارتریج ( 260a - 031a - 032a - 033a ) ، پرینتر hp 680 مدل کارتریج ( 320a - 321a - 322a - 323a ) ، پرینتر hp 575 مدل کارتریج ( 400a - 401a - 402a - 403a ) ، پرینتر hp 775 مدل کارتریج ( 340a - 341a - 342a - 343a ) ، پرینتر hp 1312 مدل کارتریج ( 540a - 541a - 542a - 543a ) 

شارژ کارتریج پرینتر های چهارکاره لیزری رنگی اچ پی

پرینتر hp 177 مدل کارتریج ( 350a - 351a - 352a - 353a ) ، پرینتر hp 570 مدل کارتریج ( 400a - 401a - 402a - 403a ) ، پرینتر hp 276 مدل کارتریج ( 210a - 211a - 212a - 213a ) ، پرینتر hp 276 مدل کارتریج ( 210a - 211a - 212a - 213a ) ، پرینتر hp 476 مدل کارتریج ( 380a - 381a - 382a - 383a ) ، پرینتر hp 2320 مدل کارتریج ( 530a - 531a - 532a - 533a ) ، پرینتر hp 1415 مدل کارتریج ( 320a - 321a - 322a - 323a ) ، پرینتر hp 475 مدل کارتریج ( 410a - 411a - 412a - 413a ) ، پرینتر hp 476 مدل کارتریج ( 380a - 381a - 382a - 383a ) ، پرینتر hp 575 مدل کارتریج ( 400a - 401a - 402a - 403a )

شارژ کاتریج پرینتر های تک کاره سیاه سفید کانن

پرینتر canon 6020 مدل کارتریج 725 ، پرینتر canon 6200 مدل کارتریج 726 ، پرینتر canon 6300 مدل کارتریج 719 ، پرینتر canon 6650 مدل کارتریج 719 ، پرینتر canon 6750 مدل کارتریج 724 ، پرینتر canon 6030 مدل کارتریج 725 

شارژ کارتریج پرینتر های چند کاره سیاه سفید کانن

پرینتر canon 211 مدل کارتریج 737 ، پرینتر canon 217 مدل کارتریج 737 ، پرینتر canon 3010 مدل کارتریج 725 ، پرینتر canon 4410 مدل کارتریج 728 ، پرینتر canon 4730 مدل کارتریج 728 ، پرینتر canon 4750 مدل کارتریج 728 ، پرینتر canon 4780 مدل کارتریج 728 ، پرینتر canon 4870 مدل کارتریج 728 ، پرینتر canon 4890 مدل کارتریج 728 ، پرینتر canon 212 مدل کارتریج 737 ، پرینتر canon 216 مدل کارتریج 737 

شارژ کارتریج پرینتر های لیزر رنگی تک کاره کانن

پرینتر canon 7010 مدل کارتریج 729 ، پرینتر canon 7018 مدل کارتریج 729 ، پرینتر canon 7100 مدل کارتریج 731 ، پرینتر canon 7110 مدل کارتریج 731 ، پرینتر canon 5050 مدل کارتریج 716 

شارژ کارتریج پرینتر های لیزر رنگی چند کاره کانن

پرینتر canon 8040 مدل کارتریج 716 ، پرینتر canon 8080 مدل کارتریج 729 ، پرینتر canon 8280 مدل کارتریج 731 

شارژ کارتریج پرینتر های تک کاره سیاه سفید سامسونگ

پرینتر samsung 2160 مدل کارتریج 101 ، پرینتر samsung 2165 مدل کارتریج 101 ، پرینتر samsung 2545 مدل کارتریج 105 ، پرینتر samsung 2955 مدل کارتریج 103 ، پرینتر samsung 3310 مدل کارتریج 205 ، پرینتر samsung 3750 مدل کارتریج 305 ، پرینتر samsung 4510 مدل کارتریج 307 ، پرینتر samsung 2020 مدل کارتریج 101 ، پرینتر samsung 1640 مدل کارتریج 1610

شارژ کارتریج پرینتر های چندکاره سیاه سفید سامسونگ

 پرینتر samsung 3405 مدل کارتریج 101 ، پرینتر samsung 3400 مدل کارتریج 101 ، پرینتر samsung 4655 مدل کارتریج 107 ، پرینتر samsung 4729 مدل کارتریج 103 ، پرینتر samsung 4833 مدل کارتریج 205 ، پرینتر samsung 5637 مدل کارتریج 205 ، پرینتر samsung 760 مدل کارتریج 101 ، پرینتر samsung 4521 مدل کارتریج 4521 ، پرینتر samsung 2070 مدل کارتریج 111

شارژ کارتریج پرینتر های تک کاره لیزر رنگی سامسونگ

 پرینتر samsung 320 مدل کارتریج 407 ، پرینتر samsung 620 مدل کارتریج 508 

شارژ کارتریج پرینتر های چند کاره لیزری رنگی سامسونگ

 پرینتر samsung 3185 مدل کارتریج 407 ، پرینتر samsung 8385 مدل کارتریج 8385 

با توجه به اینکه مدل های ذکر شده پرینتر های جدید به شمار می روند شارژ کارتریج پرینتر های قدیمی نیز در این شرکت امکان پذیر می باشد از جمله پرینتر لیزر رنگی اچ پی 5050 و پرینتر لیزر رنگی 4700 و همچنین پرینتر اچ پی 5225 

امکان شارژ در محل برای بعضی از چاپگر های ذکر شده نیز وجود دارد

چنانچه تمایل به شارژ کارتریج در محل خود دارید با شماره 88800938 جناب آقای عباسی تماس گرفته تا در اسرع وقت جهت اقدام شارژ کارتریج پرینتر شما اقدام نمایند

از محاسن شارژ کارتریج در این مجموعه می توان به تخلیه کامل تونر قبلی و سرویس کامل کارتریج اشاره کرد

شارژ کارتریج پرینتر و فکس های پاناسونیک نیز توسط کارشناسان شرکت پرینتر کاران انجام می شود

استفاده از بهترین تونر پاناسونیک و همچنین سرویس کامل درام کیت پاناسونیک در این مجموعه انجام خواهد شد

شارژ و سرویس درام کیت پاناسونیک 2025 بدون سیاه کردن صفحه ، بدون ایجاد خط در چاپ ، برون تکرار متن در چاپ 

در پرینتر های پاناسونیک بعد شارژ کارتریج با فعال کردن تونر سیو دستگاه کیفیت چاپ شما فرقی نخواهد کرد