روش تعویض کارتریج پرینتر اچ پی 712

تاریخ خبر: 1394/4/13

روش تعویض کارتریج پرینتر اچ پی 712

دکمه مربوط به  باز کردن درب کارتریج را فشار دهید
2: فشار دادن دکمه درب کارتریج

 • باز کردن درب کارتریج

  3: درب را باز کنید

 • خارج کردن کارتریج از داخل چاپگر

  4: بیرون آوردن تونر کارتریج از داخل دستگاه

 • خارج کردن کارتریج جدید از داخل پک. محل خارج کردن تونر کارتریج و قرار دادن کارتریج خالی جهت بازیافت

  5: کارتریج جدید

 • جهت بهبودی چاپ کارتریج جدید را به آرامی 5 یا 6 بار تکان دهید

  به هیچ وجه درام یا سطح غلطکی سبز رنگ را لمس نکنید

  6: در تصویر به حالت تکان دادن کارتریج توجه کنید

 • حذف نوار پلمپ کارتریج جدید و قرار دادن نوار پلمپ در بسته بندی جهت بازیافت

  7: خارج کردن نوار پلمپ های نارنجی رنگ

 • تراز نگه داشتن کارتریج برابر با چاپگر و قراردادن آن در داخل دستگاه

  8: نصب تونر کارتریج جدید

 • بستن درب کارتریج و بعد از مدت کوتاهی نمایش پیغام آماده روی پنل چاپگر

  9: بستن درب چاپگر