پرینترهایی که دارای کارتریج اچ پی 12 می باشند

تاریخ خبر: 1394/4/28

پرینترهایی که دارای کارتریج اچ پی 12 می باشند

کارتریج اچ پی 12 - HP Cartridge 12a

ظرفیت چاپ این کارتریج 2000 برگ می باشد و چاپگرهایی که از این کارتریج استفاده می کنند در حال حاضر تولید نمی شوند.

پرینترهای تک کاره که از کارتریج اچ پی 12 تغذیه می کنند :

1 - پرینتر اچ پی 1010 - HP Printer 1010

2 - پرینتر اچ پی 1015 - HP Printer 1015

3 - پرینتر اچ پی 1018 - HP Printer 1018

4 - پرینتر اچ پی 1020 - HP Printer 1020

5 - پرینتر اچ پی 1022 - HP Printer 1022

6 - پرینتر اچ پی 1022 شبکه - HP Printer 1022n

پرینترهای 3 کاره اچ پی که از کارتریج 12 تغذیه می کنند : 

1 - پرینتر اچ پی 1005 - HP Printer M1005

2 - پرینتر اچ پی 3020 - HP Printer 3020

3 - پرینتر اچ پی 3052 - HP Printer 3052

4 - پرینتر اچ پی 1120 - HP Printer M1120

5 - پرینتر اچ پی 1120 شبکه - HP Printer M1120n

پرینترهای 4 کاره اچ پی که از کارتریج 12 تغذیه می کنند :

1 - پرینتر اچ پی 1319 - HP Printer 1319f

2 - پرینتر اچ پی 3030 - HP Printer 3030

3 - پرینتر اچ پی 3050 - HP Printer 3050

4 - پرینتر اچ پی 3055 - HP Printer 3055