کد خطا و ERROR های پرینتر اچ پی 551n

تاریخ خبر: 1394/9/4

کد خطا و ERROR های پرینتر اچ پی 551n

پرینتر اچ پی لیزری رنگی تک کاره مدل HP M551n یک چاپگر ایده آل و پرفروش می باشد. برخی از کاربران ممکن است با ارورهای این پرینتر مواجه شوند که به اکثر آن ها اشاره خواهیم کرد.
 
کد خطای 10.0X.Y0
مشاهده ارور روی صفحه نمایش : 10.0X.Y0 Supply Memory error
اگر کد خطا 10.00.00 باشد مربوط به کارتریج مشکی می باشد
اگر کد خطا 10.01.00 باشد مربوط به کارتریج آبی می باشد
اگر کد خطا 10.02.00 باشد مربوط به کارتریج زرد می باشد
اگر کد خطا 10.03.00 باشد مربوط به کارتریج قرمز می باشد
راه حل : تعویض کارتریج خراب
 
کد خطای 10.22.50
مشاهده ارور روی صفحه نمایش : 10.22.51 - 10.22.52 - 10.23.50 - 10.23.51 - 10.23.52
خرابی ترانسفر بلت ITB 
راه حل : در صورتی که از وجود ترانسفر بلت روی چاپگر مطمئن هستید . باید آن را تعویض کنید.
 
کد خطای 10.23.70
مشاهده ارور روی صفحه نمایش : 10.23.70 Printing past very low
پایان عمر فیوزینگ یا فیوزر کیت پرینتر
راه حل : در صورت مشاهده خرابی در پرینت باید  فیوزنگ را تعویض کنید . در غیر این صورت اگر پرینتر عمل چاپ را با کیفیت قابل قبول ارائه می دهد به پیغام خطا توجه نکنید.
 
کد خطا 10.XX.34
مشاهده ارور روی صفحه نمایش : 10.XX.34 Used supply in use
کارتریج ها در حال اتمام می باشند.
اگر کد خطا 10.00.34 باشد مربوط به کارتریج مشکی می باشد.
اگر کد خطا 10.01.34 باشد مربوط به کارتریج آبی می باشد.
اگر کد خطا 10.02.34 باشد مربوط به کارتریج قرمز می باشد
اگر کد خطا 10.3.34 باشد مربوط به کارتریج زرد می باشد
راه حل : پیشنهاد می شود کارتریج مربوطه را روی دستگاه مشابه امتحان کنید . در صورت عدم مشاهده ارور با خدمات فنی تماس بگیرید.
چنانچه با مشاهده پیغام خطا عمل پرینت انجام می شود می توانید تا به اتمام رسیدن تونر کارتریج پرینت بگیرید
 
کد خطای 13.00.00
کد عمومی گیر کردن 
راه حل : چک کردن چاپگر
 
کد خطای 13.B9.CZ
مشاهده ارور روی صفحه نمایش : 13.WX.YZ Fuser wrap jam
گیر کردن و یا مچاله شدن کاغذ در فیوزینگ چاپگر
راه حل : خاموش کردن پرینتر، خارج کردن فیوزینگ و بیرون کشیدن کاغذ
 
کد خطای 42.XX.YY
مشاهده ارور روی صفحه نمایش : 42.XX.YY
یک خطای داخلی
راه حل : پاک کردن برنامه Firmware  و ریختن برنامه به روز. پیشنهاد می شود این کار را با متخصص پرینتر انجام دهید.