واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

ماشین های اداری

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک New Tuchpro

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک New Tuchpro 1395/10/14 12:16:06

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک Quick scan Lite

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک Quick scan Lite 1395/10/14 12:11:45

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک Quick scan I

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک Quick scan I 1395/10/14 11:55:09

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک Quick scan M

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک Quick scan M 1395/10/14 11:45:45

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4400

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4400 1395/10/14 11:37:05

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 800

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 800 1395/10/14 11:29:10

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2200

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2200 1395/10/14 11:04:27

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 8500

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 8500 1395/10/13 16:49:41

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4100

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4100 1395/10/13 16:29:50

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4000

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4000 1395/10/13 16:25:41

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4130

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4130 1395/10/13 16:22:16

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک2131

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک2131 1395/10/13 16:10:36

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2130

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2130 1395/10/13 16:09:45

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2120

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2120 1395/10/13 14:19:12

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4430

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 4430 1395/10/13 14:16:04

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2430

  اسکنر بارکد خوان دیتالوجیک 2430 1395/10/12 15:33:22

  امروزه جهت ورود و خروج سریع محصولات در فروشگاه ها از اسکنرهای بارکد استفاده میشود و استفاده از بارکدخوان ها...

 • لیبل پرینتر TSC TPP246 plus

  لیبل پرینتر TSC TPP246 plus 1395/10/6 10:21:02

  اگر به دنبال چاپگر لیبل و بارکد سریع می گردید پرینترهای لیبل زن TSC از سرعت بالایی برخوردار می باشند و همچنین...

 • لیبل پرینتر TSC TTP 344

  لیبل پرینتر TSC TTP 344 1395/10/6 10:15:02

  اگر به دنبال چاپگر لیبل و بارکد سریع می گردید پرینترهای لیبل زن TSC از سرعت بالایی برخوردار می باشند و همچنین...

 • لیبل پرینتر TSC TTP 244 plus

  لیبل پرینتر TSC TTP 244 plus 1395/10/5 14:13:33

  اگر به دنبال چاپگر لیبل و بارکد سریع می گردید پرینترهای لیبل زن TSC از سرعت بالایی برخوردار می باشند و همچنین...

 • لیبل پرینتر TSC TTP 244

  لیبل پرینتر TSC TTP 244 1395/10/5 14:11:43

  اگر به دنبال چاپگر لیبل و بارکد سریع می گردید پرینترهای لیبل زن TSC از سرعت بالایی برخوردار می باشند و همچنین...

 • لیبل پرینتر TSC TTP 2410

  لیبل پرینتر TSC TTP 2410 1395/10/5 13:20:31

  اگر به دنبال چاپگر لیبل و بارکد سریع می گردید پرینترهای لیبل زن TSC از سرعت بالایی برخوردار می باشند و همچنین...