آداپتور پرینتر اچ پی بنفش
  • آداپتور پرینتر اچ پی بنفش
آداپتور پرینتر اچ پی بنفش
  • آداپتور پرینتر اچ پی بنفش

آداپتور پرینتر اچ پی بنفش

امتیازکاربران از 8 رای4

  • وضعیت موجودی

    جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

سوکت این آداپتور بنفش رنگ بوده وقابل استفاده برای پرینتر های زیر میباشد
پرینتر اچ پی 1000 ، پرینتر اچ پی 2000 ، پرینتر اچ پی 3000 ، پرینتر اچ پی 6000 ، پرینتر اچ پی 6100 ، پرینتر اچ پی 7000 ، پرینتر اچ پی 2050 ، پرینتر اچ پی 3050 ، پرینتر اچ پی 3525 ، پرینتر اچ پی 5510 ، پرینتر اچ پی 4500 ، پرینتر اچ پی 6500 ، پرینتر اچ پی 7500 ، پرینتر اچ پی 1050 ، پرینتر اچ پی 7163 ، پرینتر اچ پی 7263 ، پرینتر اچ پی 3050