واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

EPSON  DFX-9000
  • EPSON  DFX-9000
EPSON  DFX-9000
  • EPSON  DFX-9000

EPSON DFX-9000

امتیازکاربران از 0 رای0

  • وضعیت موجودی

    موجود می باشد

 

Fan fold parer
چاپگر9سوزنه باکیفیت چاپNLQ
قابلیت چاپ یک نسخه اصل و 9نسخه کپی
حداکثرسرعت چاپ1550حرف درثانیه
حداکثرعرض چاپ136ستونی وامکان تغذیه کاغذ پیوسته
دارای پایانه هایPARALLEL ,SERIAL,USB

 

حاصل جمع اعداد