واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

EPSON  PLQ-20M
  • EPSON  PLQ-20M
EPSON  PLQ-20M
  • EPSON  PLQ-20M

EPSON PLQ-20M

امتیازکاربران از 0 رای0

  • وضعیت موجودی

    موجود می باشد

A4
چاپگرPass book
قابلیت چاپ یک نسخه اصل و 6نسخه کپی
حداکثرسرعت چاپ480حرف درثانیه
امکان خواندن نوشتن نوارمغناطیسی
دارای پایانه هایPARALLEL ,SERIAL,USB

حاصل جمع اعداد