EPSON PLQ-20M
 • EPSON PLQ-20M
 • EPSON PLQ-20M
 • EPSON PLQ-20M
EPSON PLQ-20M
 • EPSON PLQ-20M

EPSON PLQ-20M

امتیازکاربران از 0 رای0

 • وضعیت موجودی

  جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

A4
چاپگرPass book
قابلیت چاپ یک نسخه اصل و 6نسخه کپی
حداکثرسرعت چاپ480حرف درثانیه
امکان خواندن نوشتن نوارمغناطیسی
دارای پایانه هایPARALLEL ,SERIAL,USB