ساعت حضور و غیاب PTR-72
  • ساعت حضور و غیاب PTR-72
ساعت حضور و غیاب PTR-72
  • ساعت حضور و غیاب PTR-72

ساعت حضور و غیاب PTR-72

امتیازکاربران از 0 رای0

  • وضعیت موجودی

    جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

TIMAX PTR  - 72
ساعت حضور و غیاب کارتی 72
ثبت تردد توسط کارتهای بدون تماس ، بارکد، مغناطیس ، مایفر ، کارتهای هوشمند
دارای صفحه نمایشگر فارسی 64*128 نقطه با قابلیت نمایش شماره کارت
نام و نام خانوادگی ، تاریخ ، ساعت پیغام
مجهز به UPS داخلی جهت کارکرد دستگاه هنگام قطع برق
ارتیاطTCP/ IP - RS232 -Modem
با گارانتی پالیز افزار