واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

SHARP AR-6020

دستگاه کپی شارپ AR 6020N
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 20 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 350 برگ و قابل افزایش 1850برگ
- اسکنر تمام رنگی
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

SHARP AR-6023N

دستگاه کپی شارپ AR 6023N
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 23 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 350 برگ و ماکسیمم 1850 برگ
- اسکنر تمام رنگی
- دارای شبکه داخلی
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

SHARP AR-6020N

دستگاه کپی شارپ AR 6020N
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 20 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 350 برگ و قابل افزایش تا 1850برگ
- اسکنر تمام رنگی
- دارای شبکه داخلی
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp MX-2314N

دستگاه کپی شارپ MX 2314N
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 50 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 600 برگ و ماکسیمم 3100 برگ
- اسکنر تمام رنگی
- دارای شبکه داخلی
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp AR-X311n

دستگاه کپی شارپ AR X 311n
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 31 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 350 برگ و ماکسیمم 1850 برگ
- اسکنر تمام رنگی
- دارای شبکه داخلی
- امکان چاپ به صورت دورو اتوماتیک
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp AR-X231n

دستگاه کپی شارپ AR X 231n
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 23 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 350 برگ و ماکسیمم 1850 برگ
- اسکنر تمام رنگی
- دارای شبکه داخلی
- امکان چاپ به صورت دورو اتوماتیک
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp AR-X201D

دستگاه کپی شارپ AR X 201 d
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 20 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 350 برگ و ماکسیمم 1850 برگ
- اسکنر تمام رنگی
- امکان چاپ به صورت دورو اتوماتیک
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp AR-X201

دستگاه کپی شارپ AR X 201
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 20 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 350 برگ و ماکسیمم 1850 برگ
- اسکنر تمام رنگی
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp AR-5623N

دستگاه کپی شارپ 5620N
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 20 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 600 برگ و ماکسیمم 1100 برگ
- پورت شبکه
- امکان کپی و پرینت دورو اتوماتیک
- اسکنر تمام رنگی
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp AR-M351u

دستگاه کپی شارپ m 351 u
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 35 برگ در دقیقه سیاه سفید
- زمان چاپ اولین کپی 4.9 ثانیه
- به اتمام رساندن کار حرفه ای شامل ساخت بروشور
- طراحی یونیورسال و استفاده آسان با صفحه نمایس لمسی
- صرفه جویی در انرژی
- کیفیت چاپ 1200 * 600 dpi
- مخزن کاغذ استاندارد 500 برگی و ماکسیمم 3100برگ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Sharp AR-5620D

دستگاه کپی شارپ 5620d
- قابلیت کپی ، اسکن ، پرینت
- سرعت چاپ 20 برگ در دقیقه سیاه سفید
- ظرفیت کاغذ استاندارد 600 برگ و ماکسیمم 1100 برگ
- پرینت و کپی دورو اتوماتیک
- اسکنر تمام رنگی
- دارای تغذیه خودکار اسناد برای کپی و اسکن
- غلتک های جدا برای کاغذ های صاف و گیر کردن کاغذ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

COPY SHARP MX-B200 دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 200
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AL-2021 دستگاه کپی

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 2021
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-5631X دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 5631
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 31 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-X230N دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 230
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 23 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-2120J دستگاه کپی

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 2120
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-X200D دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 200
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY SHARP AR-X180 دستگاه کپی شارپ

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 108
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 18 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

دستگاه کپی SHARP AR-5618

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 203
سه کاره تک رنگ
سایز A3 و سرعت چاپ 18 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

دستگاه کپی SHARP AL 2041

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 2041
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد

Sharp AR 203EX دستگاه فتوکپی

دستگاه کپی دیجیتال شارپ 203
سه کاره تک رنگ
سایز A4 و سرعت چاپ 20 صفحه در دقیقه

امتیازمحصول
موجود می باشد