حالت نمایش

Magner 85Series

تشخیص اسکناس جعلی در هنگام شمارش
انتخاب سرعت شمارش 600، 1200، 1600 برگ در دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Magner 95Series

تشخیص اصالت یرو و دلار در هنگام شمارش با استفاده همزمان از سنسورهای UV و MG
انتخاب سرعت شمارش 600، 1200، 1600 برگ در دقیقه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا LD-80B

سرعت شمارش برگ در دقیقه :800/1000/1200
ظرفیت ورودی اسکناس : 300 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 200 برگ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا LD-90B

سرعت شمارش برگ در دقیقه : 1000/1200/1500
ظرفیت ورودی اسکناس : 500 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 300 برگ

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا LD-2000

سرعت شمارش برگ در دقیقه : 800/1200/1600/2000
ظرفیت ورودی اسکناس : 800 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 200 برگ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا LD-60B

تشخیص اسکناس جعلی در حین شمارش با خاصیت UV
ظرفیت ورودی اسکناس : 350 برگ
ظرفیت خروجی اسکناس : 200 برگ

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

نیکیتا409A

سرعت شمارش :25 برگ در ثانیه
سیستم شمارش وکیومی بدون نیاز به بازکردن باندرول اسکناس

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید