واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

کامپوپرینت ( COMPUPRINT )

کامپوپرینت ( COMPUPRINT )

شرکت پرینتر کاران نمابنده رسمی محصولات کامپیوپرینت در ایران 

نمایندگی چاپگر بانکی ، چک پرینتر و فیش پرینتر کامپیوپرینت

لیست محصولات

استار ( STAR )

استار ( STAR )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات استار در ایران

نمایندگی چاپگر بانکی ، فیش پرینتر و چک پرینتر استار

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

اپسون ( EPSON )

اپسون ( EPSON )

لیست محصولات

الیوتی ( Olivetti )

الیوتی ( Olivetti )

لیست محصولات

جولیمارک ( Jolimark )

جولیمارک ( Jolimark )

لیست محصولات

تالی جنیکام ( TallyGenicom )

تالی جنیکام ( TallyGenicom )

لیست محصولات

نیکیتا (NIKITA)

نیکیتا (NIKITA)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات نیکیتا در ایران
نمایندگی صدور چک ، پرفراژ کاغذ خرد کن و اسکناس شمار نیکیتا
گارانتی نیکیتا

لیست محصولات