واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

نوع اسکنر
نوع ارتباط
فاصله خواندن بارکد
حالت خواندن
وضعیت موجودی
حالت نمایش

TSC Barcode Scanner LS2208

بارکد خوان تی اس سی ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 100 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 16 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Datalogic Barcode Scanner GM4430

بارکد خوان دیتالوجیک ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 400 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 15 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Datalogic Barcode Scanner QD2430

بارکد خوان دیتالوجیک ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 270 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 50 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Datalogic Barcode Scanner QD2130

بارکد خوان دیتالوجیک ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 235 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Datalogic Barcode Scanner QD2131

بارکد خوان دیتالوجیک ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت با سیم
تعداد اسکن 400 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Datalogic Barcode Scanner QW2120

بارکد خوان دیتالوجیک ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 270 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 50 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Honeywell Barcode Scanner 6500

ارکد خوان هانیول ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Champtek Barcode Scanner SG610BT

کدخوانی : تا فاصله 300mm
سرعت اسکن : 50 اسکن در ثانیه
بلوتوث : v2.1 با برد 100 متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Champtek Barcode Scanner SG600BT

کدخوانی : تا فاصله 500mm
سرعت اسکن : 500 اسکن در ثانیه
بلوتوث : v2.1 با برد 100 متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Champtek Barcode Scanner SG600

کدخوانی : تا فاصله 500mm
سرعت اسکن : 500 اسکن در ثانیه
اتصال : از طریق USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Champtek Barcode Scanner LG610

بارکد خوان دیتالوجیک ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Axiom Barcode Scanner 2290

بارکد خوان اکسیوم ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 500 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 40 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner 3390

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 200 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 40 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ALS 002

نوع اسکنر : بارکد خوان لیزری
فاصله خواندن بارکد : تا 30 سانتی متر
پورت اتصال : USB یا PS2

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ACS001

نوع اسکنر : بارکد خوان از نوع لنز CCD
فاصله خواندن بارکد : 0 تا 150 میلی متر
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ACS3190

نوع اسکنر : بارکد خوان نوری
سرعت اسکن : 256 اسکن در ثانیه
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ACS5002

عمق میدان : 300 میلیمتر
زاویه اسکن : 50 درجه
سرعت اسکن : 300 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner CS3290

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 256 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner M3390

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 256 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner MD2250 AT

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
فاصله خواندن تا 20 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Mindeo Barcode Scanner CS3290 2D

بارکد خوان میندو ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
فاصله خواندن تا 25 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید