واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

تایسون ( TYSON )

تایسون ( TYSON )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات فروشگاهی تایسون در ایران

نمایندگی بارکد اسکنر ، اسکنر لیبل و فیش پرینتر تایسون

لیست محصولات

هانی ول ( HONEWELL )

هانی ول ( HONEWELL )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات فروشگاهی هانیول در ایران

نمایندگی بارکد اسکنر ، لیبل اسکن ، چاپگر فروشگاهی و فیش پرینتر هانی ول

لیست محصولات

جنکس ( GENEX )

جنکس ( GENEX )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات جنکس در ایران 

نمایندگی اسکنر بارکد ، لیل اسکنر ، چاپگر فروشگاهی و فیش پرینتر جنکس

لیست محصولات

اسکای نت (Skynet)

اسکای نت (Skynet)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی اسکای نت
نمایندگی اسکنر بارکد ، فیش پرینتر و لیبل زن Skynet
با گارانتی اصلی

لیست محصولات

دیتالوجیک (DATALOGIC )

دیتالوجیک (DATALOGIC )

لیست محصولات

اکسیوم (AXIOM)

اکسیوم (AXIOM)

لیست محصولات

آواسیس (AVASYS)

آواسیس (AVASYS)

لیست محصولات

رابین ( Robin )

رابین ( Robin )

لیست محصولات

میندو ( MINDEO )

میندو ( MINDEO )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات فروشگاهی میندو در ایران

نمایندگی لیبل اسکنر ، اسکنر بارکد و فیش پرینتر میندو

لیست محصولات

پوزیفلکس (Posiflex)

پوزیفلکس (Posiflex)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی پوزیفلکس در ایران
نمایندگی اسکنر بارکد ، کشو پول و صندوق فروشگاهی Posiflex
با گارانتی اصلی

لیست محصولات

چمپتک ( CHAMPTEK )

چمپتک ( CHAMPTEK )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات چمپتک در ایران 

نمایندگی بارکد اسکنر و مواد مصرفی چمپتک

لیست محصولات