واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

بیانگ (BEYIANG)

بیانگ (BEYIANG)

شرکت پرینتر کاران نمایندگی محصولات بیانگ در ایران

نمایندگی لیبل پرینتر ، فیش پرینتر و چاپگر های فروشگاهی بیانگ

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

لدن ( LEDEN )

لدن ( LEDEN )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات فروشگاهی لدن در ایران

نمایندگی لیبل پرینتر ، فیش پرینتر و بارکد پرینتر لدن

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

سوو ( SEWOO )

سوو ( SEWOO )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات سوو در ایران

نمایندگی لیبل پرینتر ، فیش پرنتر و چاپگر بارکد سوو

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

اسکای نت (Skynet)

اسکای نت (Skynet)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات اسکای نت
نمایندگی لیبل پرینتر ، فیش پرینتر و اسکنر بارکد Skynet
با گارانتی اصلی

لیست محصولات

بیکسلون (Bixolon )

بیکسلون (Bixolon )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی لیبل پرینتر بیکسلون در ایران
فروش و خدمات پس از فروش لیبل پرینتر بیکسلون
فروش پرینتر لیبل زن بیکسلون با یک سال گارانتی اصلی

لیست محصولات

زبرا ( Zebra )

زبرا ( Zebra )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی لیبل پرینتر زبرا در ایران
فروش و خدمات پس از فروش لیبل پرینتر زبرا
فروش پرینتر لیبل زن زبرا با یک سال گارانتی اصلی

لیست محصولات

تی اس سی ( TSC )

تی اس سی ( TSC )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی لیبل پرینتر TSC در ایران
فروش و خدمات پس از فروش لیبل پرینتر تی اس سی
فروش پرینتر لیبل زن تی اس سی با یک سال گارانتی اصلی

لیست محصولات

پوستک ( Postek )

پوستک ( Postek )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی لیبل پرینتر پوستک در ایران
فروش و خدمات پس از فروش لیبل پرینتر پوستک
فروش پرینتر لیبل زن پوستک با یک سال گارانتی اصلی

لیست محصولات

گودکس ( GODEX )

گودکس ( GODEX )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی لیبل پرینتر گودکس در ایران
فروش و خدمات پس از فروش لیبل پرینتر گودکس
فروش پرینتر لیبل زن گودکس با یک سال گارانتی اصلی

لیست محصولات

توشیبا ( TOSHIBA )

توشیبا ( TOSHIBA )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی لیبل پرینتر توشیبا در ایران
فروش و خدمات پس از فروش لیبل پرینتر توشیبا
فروش پرینتر لیبل زن توشیببا با یک سال گارانتی اصلی

لیست محصولات

برادر ( Brother )

برادر ( Brother )

Brother Label Maker
شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی برادر در ایران
نمایندگی پرینتر ، چاپگر ، اسکنر ، فکس و لیبل زن برادر

لیست محصولات

چمپتک ( CHAMPTEK )

چمپتک ( CHAMPTEK )

شرکت پرینتر کاران نمایندگی رسمی محصولات چمپتک در ایران

نمایندگی لیبل پرینتر ، پرینتر بارکد و مواد مصرفی چمپتک

با گارانتی اصلی شرکت

لیست محصولات

سیتیزن ( CITIZEN )

سیتیزن ( CITIZEN )

 نماینده رسمی محصولات اداری سیتیزن در ایران

نمایندگی لیبل پرینتر ، پرینتر بارکد و مواد مصرفی سیتیزن

با گارانتی اصلی شرکت

لیست محصولات

برچ ( BIRCH )

برچ ( BIRCH )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات برچ در ایران

نمایندگی لیبل پرینتر ، چاپگر بارکد و مواد مصرفی برچ 

با گارانتی اصلی

لیست محصولات